---------
--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
19.04.2020

דמי אבטלה לשכירים, כל מה שרציתם לשאול ולדעת.

דמי אבטלה לשכירים, כל מה שרציתם לשאול ולדעת.

כמה ימים ניתן לקבל אבטלה ?

מספר הימים המרבי שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגיל ומספר התלויים (ילדים).

חשוב לדעת, התקופה המרבית שבה אתם זכאים לדמי אבטלה יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בגיל או במספר התלויים בכם.

קבוצת גיל

עד 2 תלויים

3 תלויים ויותר

עד 25

25 ימים

69 ימים

25 עד 28

34 ימים

69 ימים

28 עד 35

50 ימים

69 ימים

35 עד 45

69 ימים

87 ימים

45 ומעלה

87 ימים

87 ימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיצד מחשבים את דמי האבטלה ?

שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל/ת, ולאחר השוואתו לסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות - 352 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) בהתאם למפורט בטבלה בהמשך.

השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח) ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמתם לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150.

 טבלה לשיעור דמי האבטלה באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל/ת.

 

דמי אבטלה למי שמלאו לו 28 שנים

דמי אבטלה למי שטרם מלאו לו 28 שנים

מחלק השכר שעד מחצית הסכום היומי הבסיסי

80%

60%

מחלק השכר הגבוה ממחצית הסכום היומי הבסיסי עד ל3/4 מהסכום היומי הבסיסי

50%

40%

מחלק השכר הגבוה מ3/4 מהסכום היומי הבסיסי עד למלוא הסכום היומי הבסיסי

45%

35%

מחלק השכר הגבוה מהסכום היומי הבסיסי עד ל-5 פעמים מהסכום היומי הבסיסי

30%

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל מקרה, סכום דמי האבטלה לא יעלה על:

  1. סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק 422.04 (החל ב- 01.01.2020) עבור כל יום תשלום ב-125 ימי התשלום הראשונים.
  2. סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק, 281.36 ש"ח (החל ב- 01.01.2020), עבור כל יום תשלום - החל מיום התשלום ה-126 ואילך.

ניכויים מסכום דמי האבטלה המשולמים לעובד:

מדמי האבטלה מנוכים התשלומים הבאים,

  • מס הכנסה -  מדמי האבטלה מנוכה מס הכנסה במקור לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס ההכנסה והתקנות לפיה. אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עליך להגיש אותו לביטוח לאומי, או לחילופין למס הכנסה לקבלת החזר מס.
  • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות -  מדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי לפי שיעור המינימום לדמי ביטוח לאומי 24  ₪ (החל ב - 01.01.2019),ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה.
  • הכנסות בתקופת אבטלה - אם בתקופת האבטלה יש לך הכנסות מעבודה כשכיר, כעצמאי או מקצבת פרישה מעבודה (פנסיה), ינוכו ההכנסות האלו מדמי האבטלה המגיעים לך, לקבלת מידע נוסף, לחץ כאן.

לחצו כאן לקבל מידע על זכויותיכם, התנאים והזכאות לקבלת דמי אבטלה.

לחצו כאן לבדוק באמצעות מחשבון, את דמי האבטלה שתקבלו.

לחצו כאן לראות את טבלת התשלומים בהתאם לגילכם ולגובה השכר.

לחצו כאן ללמוד כיצד מחשבים את דמי האבטלה לפי אחוזים.

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500