כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע
מרכז ידע
02.07.2014

דמי הבראה במגזר הציבורי - חישוב ע"פ ותק ועדכונים חשובים

דמי הבראה במגזר הציבורי - חישוב ע

 

עדכון חשוב: תשלום הבראה ועדכון קצובת הבראה במגזר הציבורי

החל מ- 1.6.2014 עודכן התשלום ליום הבראה לסכום של 427 ש"ח ליום.

מי זכאי לדמי הבראה וכמה?

עובדים שעבדו באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת, זכאים לדמי הבראה בגובה של 427 ₪ ליום. התעריף הנ"ל מתייחס למגזר הציבורי, נכון ל-1.6.14.

מספר ימי ההבראה שמגיעים לעובד תלוי בוותק שלו בעבודה, והם כלהלן:

 • עבור שנת ותק אחת – מגיעים לעובד 5 ימי הבראה.
 • עבור 3-2 שנות ותק – מגיעים לעובד 6 ימי הבראה.
 • עבור 10-4 שנות ותק – מגיעים לעובד 7 ימי הבראה.
 • עבור 15-11 שנות ותק – מגיעים לעובד 8 ימי הבראה.
 • עבור 19-16 שנות ותק – מגיעים לעובד 9 ימי הבראה.
 • מהשנה העשרים ואילך – מגיעים לעובד 10 ימי הבראה.

דמי הבראה

צו הרחבה בנושא ההשתתפות של המעביד בהוצאות ההבראה מתייחס לחוק ההסכמים הקיבוציים משנת 1957. צו ההרחבה שפרסם שר העבודה והרווחה בשנת 1998, קובע כי התחולה של הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות, האגף לאיגוד מקצועי ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים תחול על כל העובדים והמעבידים בישראל, מלבד:

 • עובד במפעל עם מגבלות נפשיות, שכליות או פיזיות, שאוצר המדינה משתתף באחזקה שלו.
 • עובד שהשכר שלו משולם לפי הוראות ההסכמים הקיבוציים שחלים בשרות הציבורי.
 • עובד שהשכר שלו משתלם על פי הצמדה להסכמי השכר בשירות הציבורי.

עוד על חישוב תלוש משכורת

ההוראות המורחבות - תוספות

בהסכם 2 א' –  גובה ההשתתפות של המעסיק בהוצאות של העובדים שלו עבור הבראה ונופש לכל יום הבראה הוא:___ (בהתאם לעדכונים במשך השנים).

בהסכם 2 ב' – מחיר יום ההבראה יעודכן בשיעור של השינוי במדד המחירים לצרכן.

הבהרות חשובות

 • לפי הוראות החוק, העובד לא נדרש להוכיח כי אכן שהה בבית הבראה או השתתף בנופש כלשהו, על מנת שיהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה.
 • הוראות הסכם דמי ההבראה לא חלות על המעבידים והעובדים, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות באשר להשתתפות בדמי הבראה, בקצובת הבראה או במסגרת ענף הבראה של קופת גמל – לפי הסכם עבודה קיבוצי.
 • זכאות לדמי הבראה – רק לאחר שהעובד השלים את שנת העבודה הראשונה במקום העבודה. העובד יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
 • קצובת הבראה תשלום לעובדים במשרה חלקית, באופן יחסי לחלקיות המשרה שלו.
 • את קצובת ההבראה משלמים באחד מחודשי הקיץ (מיוני ועד ספטמבר), אלא אם כן הוסכם על מועד אחר.
 • היעדרות בגלל חופשה ללא תשלום, או כל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסים של עובד ומעביד – לא תובא בחישוב שקובע את תקופת הזכאות.
 • עובד זכאי לקבל דמי הבראה גם לאחר שהסתיימו יחסי עובד ומעביד, וזאת בתקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה, במידה שלא קיבל את דמי ההבראה עבור תקופה זו במהלך העבודה שלו.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500