כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע
מרכז ידע
22.03.2018

דף קשר למעסיקים

מידע זה נועד עבורכם לקוחות שקלולית המדווחים באמצעות ט.מ.ל פנסיה.
מצורף דף קשר לצורך התקשרות מול הגופים המוסדיים:
 

שם הקופה

קוד קופה

איש קשר

תחום

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

הראל גמל והשתלמות בע"מ

101 154 857 1296

 

כללי

מוקד מעסיקים

*49958

 

 

214 662 2079 171

 

 

מוקד מעסיקים

1700-502290

employers@harel-ins.co.il

אי.בי.אי גמל בע"מ

,1202,1198 2098 2100

דסק מעסיקים

כללי

שלוחה 2

03-5190310

 

איילון חברה לביטוח

  0

 

ביטוח

 

 

 

0

 

 

 

 

mail-mimshakim@ayalon-ins.co.il

0

 

 

 

 

 

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ

8694-8700

 

 

 

 

 

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

1078 1084 1095 2113 2114 1097

 

כללי

צוות מעסיקים וניהול חשבונות

09-9707193

employer@infinity.co.il

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

1092 1093 1328 1329

 

כללי

שלוחה 2 מוקד מעסיקים

073-2331500

depositpension@ALTSHUL.CO.IL

 

 

     

073-2331600

 

 

 

 

 

 

*5054

 

אנליסט קופות גמל בע"מ

560-811

 

 

 

03-7147177

gemel@analyst.co.il

אקסלנס נשואה גמל בע"מ

102 123 399 1541 1542

 

כללי

שלוחה 2 מוקד מעסיקים

03-7536655

maasikim@xnes.co.il

גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

637-1479

 

כללי

מוקד מעסיקים

03-5155937

GAL@fibi.co.il

הגומל חברה לניהול קופות גמל  בע"מ

115

 

 

מוקד מעסיקים

03-5155937

hagomel@fibi.co.il

הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

325 389 410 411 1008 1032

שקד גליק

כללי

רפרנטית קשרי מעסיקים

03-6000111

s-maasik@gemel.co.il

 

 1177 1314 1488 1489 9484

 

 

שלוחה 4 מוקד מעסיקים

03-6000100

 

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

209 271 957 964 1492 1493 1494 1495 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1509 1510 1511 1512 1513 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2246 2248 1532

 

כללי

מרכז מידע למעסיק

03-7141399   *3455

infom@fnx.co.il

הפניקס קרנות פנסיה מאוזנוות וותיקות בע"מ -עמיתים

347 313

 

כללי

שלוחה 3

12226667    *6667

amtimmail@amitim.co.il

יונט ניהול קופות גמל בע"מ

2273  2275

 

 

קבלה מפנים את המעסיקים

1700-72-00-72

office@unetinvest.com

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

1035  1038

 

כללי

דסק מעסיקים

03-7132345

sochnim@yl-invest.co.il

 

 

 

 

קבלה מפנים את המעסיקים

03-7132323

maasikxml@yl-invest.co.il

הבינלאומי

 

לימור וייס

כללי

 

 

 

לאומי

 

 

 

 

 

 

כלל פנסיה וגמל בע"מ

170 253 263 456 667 1284

 

כללי

שלוחה 2 מוקד מעסיקים

03-9420401

ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il
takanotha@clal-ins.co.il

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

 

 

 

שלוחה 3 שירות מעסיקים

6667*

 

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

162  579  659

יוסי פריד

פנסיה

מנהל מחלקת גביה

03-9201050

 

744  1161  1304

 

כללי

שלוחה 2 מוקד מעסיקים

03-9201050

gviahaavarottzafon@migdal.co.il

8887  8889

יונה

ביטוח

מחלקת ביטוח

076-8866181

 

קרן הגמלאות המרכזית של עובדי הסתדרות בע"מ

279

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

02-6246044

 

מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

158

 

כללי

שלוחה 3 דסק מעסיקים

076-8855505

maasikim@bankleumi.co.il

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

120 163 289 328

 

כללי

 

 

 gemel@mtds.co.il
Pensya@MeitavDash.co.il

 

874 880 1486 1787  604 660

 

 

שלוחה 5 מוקד מעסיקים

03-7903750 

mvip2@MeitavDash.co.il

יובלים-ניהול קרנות פנסיה בע"מ

510 586 601

 

 

קבלה מפנים את המעסיקים

03-6088116

 

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

286 119 168 260 636 665

 

פנסיה

 

*2000

pensia@menoramivt.co.il

828 826 1154 1280 1292

 

גמל והשתלמות

 

 

ccgemel@menoramivt.co.il

2082 2084 1478

 

ביטוח

שלוחה 3

03-7107680

moked-maasik@menora.co.il

עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

282,482

 

 

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155938

amitim@fibi.co.il

עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

159

 

 

 

 

 

עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ

161

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-6995717

moked@ami2.co.il

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

106 237 283 396 616 839 872 1219 1303 1309 1514 1515 1531 1532

 

כללי

מוקד מעסיקים

073-7968761

maasikim@psagot.co.il

רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

392

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

 03-6097779 

 

שדות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

160

 

 

 

 

 

שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ

130

 

 

 

 

 

אופאל

 

 

כללי

שלוחה 3 שירות מעסיקים

*6667

 

ביטוח ישיר

 

 

 

 

 

 

מינהל קה"ל

 

לימור

כללי

מוקד מעסיקים - שלוחה 208

03-6868000

 

רום קה"ל

408

ברק/אריאל

כללי

מוקד מעסיקים - שלוחה 238/238

03-6868000

 

הכשרה חברה לביטוח

 

סיגל דניאל
רוחמה שאול
יצחק משיח

 

מנהלת הגבייה - ביטוח חיים
מרכזת ממשקי מעסיקים
מנהל התפעול

03-7962567
03-7962562
03-7962860

SIGALD@hcsra.co.il
RUHAMAS@hcsra.co.il
isaacm@hcsra.co.il

עתודות וותיקה

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה עתודות

300

 

 

 

 

 

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

316, 526

 

כללי

שלוחה 3 שירות מעסיקים

12226667

masikim.j.m@amitim.com

החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

290

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

157

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

420

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

418

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

419

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ

378

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5155627

 

איי .אר.איי ישראל בע"מ

2235  2236

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5199333

 

החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ

505

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

02-6202510

 

איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ

513910703

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

 

 

קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ

301  1450

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-6090305

d@kavb.co.il

קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר

206

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-9716299

 

חברה לניהול קופת גמל פעלית ליד קופת התגמולים אקדמאיים של אוניברסיטת ת"א (1965) בע"מ

218

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

03-5618002

 

ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ

295

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

09-9579000

employer@infinity.co.il

כור-תדיראן גמל בע"מ

582

 

כללי

קבלה מפנים את המעסיקים

073-2112215

 

 

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500