-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
12.08.2015

החזר הוצאות נסיעה, הוצאות רכב ומקרים אחרים – כל המידע

החזר הוצאות נסיעה, הוצאות רכב ומקרים אחרים – כל המידע
 
החזר הוצאות נסיעה, הוצאות רכב ומקרים אחרים – כל המידע
 
כאשר מעביד משלם לעובדו תשלום בגין החזר הוצאות שהיו לעובד, תיתכן אחת משלוש האפשרויות הבאות :
א. תשלומים שאינם מותרים לעובד כהוצאה, ייחשבו כהכנסת עבודה שקיבל העובד כגון:
• החזרי הוצאות בגין שימוש ברכב הפרטי של העובד 
• החזרי הוצאות בגין שימוש בפלאפון של העובד 
• החזרי הוצאות נסיעות של העובד מביתו לעבודה וחזרה.
 
ב. תשלומים המותרים לעובד כהוצאה, לא ייחשבו כהכנסה חייבת אצל העובד כגון:
• החזרי הוצאות השתלמות בתחום העבודה. 
• החזרי הוצאות חידוש תעודה או אגרה מקצועית בתחום העיסוק. 
• החזרי הוצאות נסיעות בין אתרי החברה, או בין לקוח ללקוח והמעסיק מחזיר לו עלות הנסיעה זו.
• הפרשות לקופת גמל ולאובדן כושר עבודה – בכפוף לתקרה.
• נסיעות לחול לצורך השתלמויות.
• ביגוד למקום העבודה בלבד.
• ספרות מקצועית.
• קורס הכנה לעבודה / ראיון עבודה/ מרכזי הערכה.
 
ג. החזר הלוואה שעובד נתן למעבידו, אירוע זה לא נחשב כאירוע מס כלל. כגון כאשר עובד רוכש מוצרים עבור העסק או עבור המעסיק והמעסיק מחזיר לעובד את הסכום שהוא שילם, החזר זה אינו נחשב כאירוע מס כלל.
 
כאן המקום לציין, שהשוני בין חישוב המס של שכיר לעומת חישוב המס של עצמאי, מתבטא אך ורק בהגדרת "ההכנסה החייבת במס", או כפי שאנו רגילים לקרוא לה "ההכנסה ברוטו" – כנ"ל, אך לאחר שנגדיר את גובה "ההכנסה החייבת", אין יותר הבדל באופן חישוב המס בין הכנסות מעסק עצמאי ומשלח יד, לעומת הכנסות מעבודה / משכורת, לא לגביי שיעורי המס ולא לעניין הזיכויים ונקודות הזיכוי שניתנות בהתאם למצב האישי של מפיק ההכנסה.
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500