-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
29.06.2016

הלוואה לעובד מהמעסיק כולל הסכם הלוואה לעובד – כל המידע

הלוואה במסגרת יחסי עובד מעביד

מקומות עבודה רבים המעניקים הלוואות לעובדיהם בתנאים טובים ובריביות נמוכות וזאת כחלק מתנאי עבודתם וכרצון לחזק את הקשר עם עובדיהם , חלק ממקומות העבודה משתמשים במתן ההלוואות כסוג של בונוסים לעובדים .

נתינת הלוואה לעובד היא כאמור על פי החלטת המעסיק והוא זה שקובע את תנאי ההלוואה .

הסכם / חוזה הלוואה
לא פעם נותן המעסיק הלוואה לעובד ללא סיכום של בתנאים בכתב , אי סיכום התנאים בכתב יכול לפגוע בשני הצדדים העובד והמעסיק , המעסיק יכול באופן חד צדדי לשנות  את תנאי הלוואה או לדרוש החזר מידי של החוב גם כאשר סוכם אחרת וכנגד יכול העובד להתפטר ולהכחיש את נושא קבלת ההלוואה והחזרת יתרת החוב . 

טוב יעשה המעסיק והעובד אם יסדירו מראש את תנאי ההלוואה בחוזה / הסכם כתוב  .

מיסוי ריבית על הלוואה במסגרת יחסי עובד מעביד :
בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה:

  1. עובד שמקבל הלוואה ממעסיקו עד לסכום של 7,680 ₪ ע"פ כללי מס הכנסה, המעסיק צריך לחייבו בשיעור עליית המדד. במידה והמעסיק חייבו בסכום הנמוך משעור עליית המדד , ההפרש יהווה הכנסת עבודה ויש לשלם עליה מס הכנסה
  2. מעסיק שנותן הלוואה הגבוהה מ – 7,680 ₪ ע"פ כללי מס הכנסה יש לחייב את העובד ב – 3.41% ריבית שנתית . במידה והמעסיק מחייב את העובד בסכום נמוך מסכום הריבית, על ההפרש (ההטבה) יישלם מס הכנסה .
    הטבה זו נקראת שווי ריבית על הלוואה.

דוגמא 1:  
מעסיק שנתן ב 1.1.2016 הלוואה לעובד על סך 5000 ₪ בריבית של 1% לשנה וללא הצמדה למדד ,בהנחה שהמדד עלה כל השנה ב 3.5% המתחלק בשעורים שווים במשך כל חודשי בשנה . יחייב את העובד בשווי ריבית ע"ס

חישוב השווי שיש לזקוף בחודש ינואר :

על פי כללי מס הכנסה העובד היה צריך להיות מחויב ב   

לעומת זאת מעסיקו חייב אותו ב  

לכן השווי שיש לזקוף לעובד בתלוש בשכר שעליו ישלם מס הוא :

דוגמא 2 :
עובד קיבל הלוואה 1.4.2016 ע"ס 18,900 ₪ ממעסיקו לתקופה של 6 חודשים, המעסיק דורש ממנו שישלם ריבית בסך 2% לשנה ללא הצמדה למדד. בהנחה שיעור עליית המדד 3% לשנה המתחלק בשעורים שווים במשך כל חודשי בשנה.

חישוב השווי שיש לזקוף בחודש מרץ

על פי כללי מס הכנסה העובד היה צריך להיות מחוייב ב  

לעומת זאת מעסיקו חייב אותו ב

לכן השווי שיש לזקוף לעובד בתלוש בשכר שעליו ישלם מס הוא 

יש לשים לב:

  1. שזקיפת השווי תתבצע מידי חודש בחודשו בזמן תקופת ההלוואה על יתרת ההלוואה שבידי העובד.
  2. עובד שבידו מספר הלוואות יצורפו ויחושבו כהלוואה אחת לצורך קביעת ההשוואה לעליית המדד או לריבית שנתית של 3.41%

 

היבטים בנושא הלוואות במסגרת דיני עבודה :
נושא מתן ההלוואות לעובדים אינו מוסדר בחוקי עבודה (גובה ההלוואה , אחוזי הריביות וכו ) אבל בחוק הגנת השכר נקבע כי ההחזר החודשי המקסימאלי שיכול מעסיק לנכות לעובד בגין החזר ההלוואה הוא  25% משכרו החודשי .

כלל זה נכון כל עוד העובד ממשיך לעבוד , במידה וידוע על כוונת העובד להתפטר או לחלופים מעסיקו רוצה לפטרו , יכול המעסיק לנכות את כל יתרת חובו של העובד בגין ההלוואה מכל סכום שמגיע לו _משכורת , פדיון חופשה , הבראה וכו ).

קישור להסכם הלוואה בין עובד למעביד.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500