-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
03.12.2015

הרעת תנאי עבודה במקום העבודה לפי חוק – מרחק, שכר, שינוי מקום ועוד

הרעת תנאי עבודה במקום העבודה לפי חוק – מרחק, שכר, שינוי מקום ועוד
הרעת תנאי עבודה 
 
על פי החוק, עובד שעבד שנה, ופוטר, מגיעים לו עפ"י החוק – פיצויי פיטורין.
אלא שבחוק, יש מספר עילות, אשר בהתקיימן, גם עובד שמתפטר- זכאי לפיצויי פיטורין.
אחת מהעילות, מצויה בסעיף 11 לחוק:
סעיף א11 -  "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים"  
11(א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים"
 
דהיינו, אם התפטר עובד, בשל אחת מ-2 חלופות:
  • הרעה מוחשית בתנאי עבודה.
  • נסיבות אחרות ביחסי עבודה, לגבי אותו עובד, שבהן אין לדרוש ממנו, המשך עבודה.
  • שינויים: א. במקום העבודה,  ב. בסדרי העבודה    ג. בתנאי העבודה, בין כלליים ובין כאלה החלים ומשפיעים על העובד הבודד – מביאים לכך שלעובד זכות לפיצויי פיטורים.
התשובה על השאלה, אם יש או אין הרעה מוחשית בתנאי העובדה, תלויה:
   1. בנסיבות כל מקרה, 
   2. בתפקידו של העובד,
   3. במעמדו אצל המעביד
בכל מקצוע וסוג עבודה, יש לבחון את הנסיבות ביחסי עבודה לגופן, טרם יוחלט, על פי אמת מידה אוביקטיבית, אם יש באותן נסיבות, כדי להגיע למסקנה, שאין לדרוש מעובד, שימשיך עבודתו בהן.
 
תנאי לזכאות לפיצויי פיטורים מכח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים הינו, כי העובד המתפטר יעמיד את המעביד על כוונתו כך שתהא למעביד ההזדמנות לעשות לסילוק הסיבה בגינה מבקש העובד להתפטר. 
 
במאמר זה, נתרכז בשינויים הנובעים ממרחק, שינויים בשכר, ודוגמאות מהפסיקה. 
  • העברת מקום העבודה למקום מרוחק יותר
  • העברה לסניף אחר
בתי הדין לעבודה קבעו הלכה כי הזכאות במקרה של התפטרות עקב העברת מקום העבודה למקום מרוחק יותר - תיבדק בכל מקרה ומקרה לגופו: 
 
ייתכן שהגדלת המרחק מהבית למקום העבודה ב- 30 ק"מ, כאשר מדובר בהמשך נסיעה על אותו כביש מהיר או באותו קו אוטובוס, לא תיחשב להרעה מוחשית , בעוד שהארכת המרחק ב- 20 ק"מ בלבד אשר בגינה יש להחליף אוטובוס או להיקלע לעומסי תנועה מובהקים, תיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 
ע"ב 7327/06 סאלאמה איווט נגד בנק מסד 21/11/06
 
התובעת, איווט סאלאמה הועסקה כ-22 שנים בבנק מסד בסניף נתניה בתפקיד של קופאית ראשית ובנכולית. בשנת 2003 הודיע לה מנהל הסניף כי בשל חוסר שביעות רצונו מתפקודה היא תועבר לסניף פתח-תקווה. יצוין כי הבנק כולל 12 סניפים בלבד ומועסקים בו 220 עובדים, ולכן אפשרויות הניוד הן מוגבלות
סאלאמה עתרה לבית הדין לעבודה בבקשה למנוע את העברתה, בטענה שהעברתה תדרוש ממנה נסיעה של שעתיים לכל כיוון בשלושה קווי אוטובוסים, ובכך יורעו תנאי עבודתה.
בית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה בקשתה וקבע כי ניוד עובדים הוא הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לנהל את מפעלו, ובכלל זה לנייד עובד מתפקיד לתפקיד וממקום למקום במקרה הנוכחי, תנאי העבודה במובן זה לא ייפגעו, כיוון שהבנק התחייב לשאת בכל הוצאות הנסיעה העודפות
 
הדס ליאני נ' גיא פרוביזור 30.3.06
בית-הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה של עובדת אשר נדרשה לשנות את מקום עבודתה ואת שעות עבודתה בעקבות העברתה לסניף אחר. 
בהסכם עבודתה של העובדת צוין מפורשות מקום עבודתה. 
המעביד שינה את מקום העבודה והעובדת הייתה זכאית להתנגד לשינוי חוזה העבודה. בנסיבות הענין, מצא בית-הדין, כי מדובר בשינוי משמעותי של הסכם העבודה.
 
פרואקטור נ'  אי.אס.אס אשמורת בע"מ 14/8/11
העברת עובד – לאתר אחר
נדון מקרה של עובד שהועסק ע"י הנתבעת כעובד ניקיון בכתר פלסטיק והוצע לו לעבוד באתרים בזיכרון יעקב או בלב המפרץ בחיפה אך הוא סירב.
בית הדין קבע כי נסיעה למקום עבודה במרחק 20 ק"מ אליו קיים קו תחבורה ישיר אחד המקשר בין יקנעם  ללב המפרץ אינו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בפיצויי פיטורים. 
 
העברת עובד – עקב סגירת מקום העבודה
דב"ע נו/ 3-288, רשת מעונות מרגלית נגד כהן עליזה 23/12/96
 
העתקת מקום עבודה של עובדת על רקע של סגירת מקום עבודה קיים.
נפסק  כי בנסיבות אותו עניין יש לראות בהעברת העובדת למקום עבודה חדש, המרוחק 27 ק"מ ממקום העבודה הקודם, משום 'הרעת תנאים מוחשית', וזאת בייחוד מהטעם שאין תחבורה ישירה לאותו מקום. 
הטלטלות יום-יומית בשלושה אוטובוסים, שעה שסביר להניח שהמתנה לכל אחד מהם אורכת אף היא זמן, לגבי עובד שהתקבל לעבודה במקום עבודה הסמוך לביתו, מהווה הרעת תנאים מוחשית. 
 
שיקולים נוספים שנילקחים בחשבון- בחינה סוביקטיבית
תע"א 1531-09 מירי גוטפריד נ' חברת אלחנית נכסים בע"מ (15.11.11)
 
העובדת עבדה 11 שנים בבית אבות סמוך למקום מגוריה  - בראשון לציון והופנתה לעבוד בבית אבות אחר בעיר סמוכה – בת ים.
בית הדין קבע, כי גם שאין מדובר במרחק רב, בנסיבות העניין, בשל העובדה כי העובדת אשר נהגה קודם להגיע לעבודתה ברגל הייתה נאלצת כעת לנסוע על מנת להגיע למקום העבודה החדש, בבת-ים, בתחבורה הציבורית, בשני אוטובוסים במשך כשעה וחצי לכל כיוון. התנגדות התובעת לעבוד בבת ים לא הייתה בעלמא, אלא לאחר שנסעה בפועל לעבודה מדי יום, והתברר לה כי לא תוכל לעמוד בכך.
 
גם אם המרחק בין שתי הערים אינו רב, את בחינת ההרעה בתנאי העבודה אין לבחון רק באופן אובייקטיבי, אלא אף באופן סובייקטיבי. 
 
במקרה הנדון, מדובר בעובדת שעבדה 4 שעות ביום. משמעות העתקת מקום העבודה היא כי בגין יום עבודה של 4 שעות, עליה להעדר מביתה לפחות 6 או 7 שעות, במקום כ-4.5 שעות, כפי שנהגה בפועל במשך כ-11 שנים, וכל זאת ללא כל תוספת שכר. 
 
בהתחשב בשינוי משמעותי זה, בהתחשב בכך שמשך כ-11 שנים התובעת הגיעה לעבודה ברגל וכן בעובדה כי במקביל הושיטה עזרה לבתה וטיפלה בנכדה, מדובר בהרעה מוחשית המזכה את התובעת בפיצויי פיטורים. העובדה שהעתקת מקום העבודה הייתה בשל אילוץ של הנתבעת, אינה שוללת את המסקנה כי מדובר בהרעת תנאי העבודה. 
לאור האמור, התובעת זכאית לפיצויי פיטורים כפי שתבעה.
 
מיכאל פריטיקו נגד איי.אס.אס. אשמורת 8/2/12
מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11.
בית הדין קבע כי אמנם, נסיעה של כחצי שעה בקו אוטובוס אחד למקום העבודה, אינה בגדר חריג או שינוי מהותי בעולם העבודה בכלל, זאת במובחן מנסיעה של שעה (בהתייחס לאתר בזיכרון יעקב), אלא שבשים לב לנסיבותיו המיוחדות של התובע, משך זמן הנסיעה אינו חזות הכל. כאשר מדובר בהורה משמורן יחיד לקטין כבן 11, יש נפקות גם למידת הנגישות של ההורה ממקום העבודה לביתו ואל הילד שבחזקתו היחידה. 
 
שינוי היקף משרה
מרגלית נדב נגד אופטיקה רואים שש יוני סנדורי בע"מ 9/11/11 נפסק כי 
שינוי שעות עבודתו של עובדת שהועסקה במשך שנים רבות במשמרות בוקר וחיובה לעבוד גם אחר הצהריים, מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה ונסיבות בהן לא ניתן לדרוש מן העובדת כי תמשיך בעבודתה
 
עירית פתח-תקוה נגד  שלמה בן צור 19/5/66 (עליון)
לפי הסכם עבודה שבין המערערת לבין המשיב, עבד הלה כמורה באחד מבתי-הספר העירוניים, ושעות הוראתו רוכזו בשלושה ימים בשבוע, כדי לתת לו אפשרות ללמד בשאר הימים בסמינר בתל-אביב. 
 
לקראת שנת הלימודים תשכ"ו נדרש המשיב לפזר אותן שעות ההוראה על-פני ארבעה ימים בשבוע. 
 
הוא התפטר מעבודתו אצל המערערת, ותבע פיצויי פיטורים, באשר ראה בשינוי הנדרש הרעה מוחשית של תנאי עבודתו, כמשמעות מושג זה בסעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. 
 
בית-המשפט המחוזי נענה לו ופסק לו פיצויים לפי חישוב משכורתו האחרונה. 
 
הוגש ערעור.
 
בדחותו את הערעור, פסק:
 א. (1) במקרה דנא, בו הוסכם מראש, ומטעמים ולמטרות הידועים היטב למעביד, כי שעות עבודתו של העובד חייבות להתרכז בשלושה ימים בשבוע בלבד, יש בשינוי ההסכם, בעל-כרחו של העובד, משום הרעה ברורה וגלויה של תנאי עבודתו.
 
(2) הרעה זו גם מוחשית היא ביותר, באשר יש בה כדי למנוע מאת המשיב את האפשרות לקיים את התחייבויותיו ולהשיג את הכנסותיו במקום אחר , בין שאפשר היה ובין שאי-אפשר היה להביא את המעביד השני לידי הסכמה.
 
ב. שינוי בשכר:
ככלל, אסור על המעביד לשנות באופן חד צדדי את חוזה העסקתו של העובד, ללא הסכמת העובד. בכלל זה, הפחתת שעות המשרה שיש בהן כדי להביא להפחתת השכר החודשי. 
 
בבש"א 1454/04 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מרכז השלטון המקומי בישראל, 
 
קבע בית הדין הארצי כי המעסיק אינו רשאי יכול להפחית שכרו של עובד, כל אימת שלא התקבלה לכך הסכמת העובד. 
"שכרו של העובד מהווה אפוא תנאי יסודי מאין כמוהו במסגרת חוזה עבודה. אי לכך, אין המעסיק חופשי לשנות את תנאי העבודה באופן חד צדדי. קל וחומר כאשר מדובר בתנאי יסודי כגון תנאי שכר".
 
להלן מצבים שהוכרו כ"הרעת תנאים" בשינוי שכר
  • שינוי היקף משרה של העובד תוך השפעה על שכרו.
  • שינוי מרכיבי שכר לרעתו של העובד.
  • מעבר מעבודה לפי שכר חודשי לעבודה על בסיס שעתי..
  • העברה לתפקיד בו השכר המקובל נמוך יותר.
במצב בו העובד מבקש להתפטר עקב הרעת התנאים, עליו להודיע למעסיק על הכוונה ולתת לו הזדמנות לתקן את המצב. יש להביע מחאה (רצוי בכתב) בפני המעביד.
 
רק אם המעביד לא יאות לשנות את המצב, אז תתכן עילה להתפטרות בדין מפוטר.
במידה והעובד ימשיך  לעבוד במשך מספר חודשים בתנאי ההעסקה החדשים-ללא מחאה, כמוה כהסכמה לתנאים החדשים. 
 
1. שינוי באופן חישוב השכר: 
(תע"א 1505/07 סלע בנימין נ' השמירה טכנולוגית מיגון (1971), 30.5.2011
נפסק כי שינוי שיטת התגמול של עובדי מכירות באופן שפוגע בתנאי שכרו, הוא בגדר הרעת תנאים מוחשית. 
2. הקדמת יום העבודה בחצי שעה
  
תע"א 2635-08 שני נ' בית ספר דרך חינוך לנוער, 7/3/11
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הקדמת יום העבודה של העובד בחצי שעה מהווה הרעת תנאים מוחשית, המזכה בפיצויי פיטורים.
 
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500