---------
--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
13.05.2014

זכאות לפיצויי פיטורים - לאחר לידה, מצב בריאותי, הרעה בתנאים ועוד

 זכאות לפיצויי פיטורים - לאחר לידה, מצב בריאותי, הרעה בתנאים ועוד

 

קיימים לא מעט מקרים שבהם דין התפטרות כדין פיטורים והעובד זכאי לקבל פיצויי פיטורין, לדוגמה:

 • עובד שהתפטר בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו, או בגלל נסיבות שקשורות ביחסי העבודה של העובד, אי אפשר לדרוש ממנו כי ימשיך לעבוד, ורואים בהתפטרות זו כפיטורים.

 

 • התפטרות של הורה, כמו עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה כדי לטפל בתינוק, נחשבת כפיטורים ומזכים אותה בפיצויי פיטורים.

 

 • עובד שעבד ברציפות שנה אחת במקום עבודה אחד ואצל מעביד אחד ופוטר, זכאי לקבל מהמעביד שפיטר אותו פיצויי פיטורין.
   
 • במקרה של התפטרות עובד בגלל מצב בריאותי שלו, או של בן משפחתו, וממצאים רפואיים מאששים שלעובד יש סיבה מספקת להתפטר, ההתפטרות נחשבת כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים. בנושא זה "בן משפחה" נחשב לפי תקנות שנקבעו באישור ועדת העבודה של הכנסת.

 

פיצויי פיטורים מגיעים גם (ולא רק) במקרים הבאים

 • עובד עונתי שעבד שתי עונות שנתיים רצופות במקום עבודה אחד ואצל מעביד אחד ופוטר, זכאי לקבל פיצויי פיטורין מהמעביד שפיטר אותו (לעניין זה עונה נחשבת ל-3 חודשים רצופים בשנה שבהם העובד עבד לפחות 60 ימים).

 

 • עובד שעבר ממקום עבודה אחד למשנהו אצל אותו מעביד, ואז התחלפו המעבידים במקום העבודה החדש – זכאי לקבל מהמעביד הקודם פיצויי פיטורים עבור התקופה שבה עבד אצלו או במקום העבודה הקודם, כאילו שפוטר ביום שבו התחלפו המעבידים. אבל, אם המעביד החדש קיבל על עצמו כלפי העובד, בהתחייבות בכתב, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהעובד היה זכאי לקבל ממעבידו הקודם – יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום דמי הפיצויים, ותקופת העבודה של העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם תחשב כאילו העובד עבד במקום העבודה הנוכחי שלו.

 

 • עובד שהפסיק לעבוד בגלל שהמעביד שלו פשט את הרגל (ואם מדובר בתאגיד – התאגיד התפרק או נמחק), זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר על ידי המעביד.

 

 • במקרה שהעובד נפטר, הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר על ידי המעביד. והמעביד יעביר את הפיצויים לשאריו של העובד. לעניין זה "שאירים" נחשבים בן או בת הזוג של העובד בזמן שהוא נפטר, כולל ידוע בציבור, וילדו של העובד שנחשב תלוי במבוטח לפי פרק ג' בחוק הביטוח הלאומי תשכ"ח-1968. אם אין לעובד בן זוג או ילדים כאמור לעיל, ילדים והורים שפרנסתם העיקרית הייתה על העובד הנפטר, כמו גם אחים או אחיות שגרו בביתו לפחות שנה לפני פטירתו, ופרנסתם הייתה על הנפטר – יהיו זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים.

 

אם פיצויי הפיטורים צריכים להיות משולמים לשאירים שהם לא בן זוג ולא ילד כאמור לעיל, יפקידו את הפיצויים בבית דין אזורי לעבודה והוא זה שיקבע את חלוקת הפיצויים, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת התלות של השאירים בעובד שהלך לעולמו. פיצויים שמגיעים לשאריו של עובד שנפטר לא נחשבים כחלק מהעיזבון.

 

 • אם לעובד חוזה עבודה לתקופה קצובה, והתקופה הגיעה לקצה, הדבר נחשב כאילו העובד פוטר, אלא אם כן הציע לו המעביד חידוש חוזה והעובד סרב.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500