-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
12.08.2015

זקיפת שווי הטבות לעובדים בשווה כסף ובכסף

זקיפת שווי הטבות לעובדים בשווה כסף ובכסף
זקיפת שווי הטבות לעובדים בשווה כסף ובכסף.
 
כאשר ההטבה ניתנת בשווה כסף, ואין בצידה כלל העברת מזומנים, או כאשר היא אינה מוחשית. כגון במקרה שהמעסיק נותן לעובד ייעוץ מקצועי או ייצוג משפטי וכדומה. במקרה זה עלינו לחשב את ההכנסה שתילקח בחשבון אצל העובד לפי הכללים הבאים:
 
1. בהטבות שהמחוקק קבע לגביהם את גובה הסכום שייזקף לעובד, ה"הכנסה" תהיה בהתאם להוראות שנקבעו כגון שווי שימוש של העובד ברכב המעסיק, שווי פלאפון שהמעסיק נתן לעובד וכדומה.
 
2. בהטבות אחרות, לגביהם לא נקבעו כללים, גובה ההכנסה שיילקח בחשבון אצל העובד הוא: עלות או שווי שוק,  לפי הגבוה מבית שתיהם.
 
פס"ד עירית בת-ים
עירית בת ים נתנה לעובדי העירייה הטבה משמעותית בגובה שכר הלימוד לילדיהם שלמדו במוסדות העירייה. 
העיריה טענה שלא מדובר בהכנסה החייבת במס אצל העובדים, בין השאר, משום שהיא – העירייה הנהנית העיקרית. משום שההנחה ניתנה כדי למשוך עובדים צעירים לעירייה, וכן משום שעלות הסדר זה לעירייה הינה אפסית. משום שהוספת תלמיד לכיתה פעילה כמעט ואינו מוסיפה עלויות למוסד הלימודי.
 
בהמ"ש העליון קבע כי מדובר בטובת הנאה החייבת במס משום שהעובדים הם הנהנים העיקריים.
ולגביי הטענה בדבר העלות האפסית שההטבה עולה למעסיק, קבע בית הדין כי שווי הטבה במקרה כזה ייקבע לפי שווי השוק, קרי גובה ההכנסה שתיזקף לעובד בתלוש השכר הינה ההפרש בין עלות שכר לימוד כפי שעולה לכל אזרח מן השורה לבין הסכום המופחת ששולם ע"י העובד.
 
 
להלן רשימה של תשלומים / הטבות שנפוצות בין מעסיקים לעובדים שנכללות בהגדרת "הכנסה" והעובד נדרש לשלם עליהם מס כמו כל הכנסה אחרת:
• ארוחות.
• ביגוד. (ללא לוגו של החברה)
• נופשונים.
• השתלמות / לימודים שלא בתחום העיסוק.
• לימודי תואר – גם אם הם בתחום העיסוק של העובד.
• מגורים בדירה בבעלות המעסיק.
• שימוש ברכב המעסיק 
• טלפון נייד
• תווי שי
• הלוואות בתנאים טובים יותר מאשר מחיר השוק,  כפי שנקבעו בתקנות
• מכירת מוצרים וכדומה לעובד בסכום נמוך משמעותי מאשר המחיר המקובל בשוק
• מתנות - בכסף או בשווה כסף (אם מדובר במתנה לרגל אירוע אישי שאינו מחזורי, קיים פטור של עד 210 ₪ לשנה)
• נסיעות לחו"ל – אם מדובר בנסיעה לצרכי העבודה, ישנה תקרה של הוצאות שהן פטורות ממס, ורק אם המעסיק מימן את הנסיעה בסכום גבוה מהתקרה, הסכום שמעבר את לתקרה ייחשב כהכנסה החייבת במס רגיל.
 
בפס"ד סלפיתי ביהמ"ש קבע, כי כל תשלום המשולם ממעביד לעובדו נחשב כהכנסת עבודה, כל עוד לא הוכח אחרת.
 
 
מאמר זה נכתב ע"י יועץ המס אהרן ויזל הינו כללי ותמציתי. מטרתו להבהיר מעט את הכללים. המאמר אינו מתייחס לכל ההיבטים האפשריים והמשמעויות הנגזרות מהנושא, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500