-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
19.10.2015

חוק העסקת עובד זר ומסתננים: היתרים ורישיונות – נהלים וחידודים

חוק העסקת עובד זר ומסתננים: היתרים ורישיונות – נהלים וחידודים

הגברת האכיפה על העסקה שלא כחוק

אכיפת העסקה שלא כחוק

 

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה בחודש מאי 2014 הודעה בנוגע להגברת האכיפה על העסקה שלא כחוק של עובדים זרים ומסתננים, וחידדה את הנהלים בעניין. 
לפי פרסום זה, הרשות תאכוף העסקה של:
 • מסתנן שלא מחזיק ברישיון בתוקף (בהתאם לסעיף 2(א')5.
 • מסתנן שמחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 שמבהיר שהאדם אינו רשאי לעבוד.
 • מסתנן שמחזיק ברישיון מסוג 2(א')5 שבו קיימת הגבלה למקום עבודה מסוים.
 • מסתנן ששוהה במרכז השהייה הפתוח "חולות" ומחזיק בהוראת שהייה במתקן.
 • מסתנן שזומן למרכז השהייה הפתוח "חולות" ולא התייצב בו במועד שנקבע לו.
הרשות לא תאכוף העסקה של מסתנן רק אם הוא מחזיק ברישיון זמני בתוקף, לפי סעיף 2(א')5.
 
היתר להעסקה של עובד זר
כדי להעסיק עובד זר על פי החוק, המעסיק חייב לקבל היתר העסקה על שמו של העובד מרשות האוכלוסין וההגירה. בנוסף, היתר העסקה הוא אך ורק לתחום שבו אושר לעבוד.
התחומים שבהם ניתן היתר העסקת עובד זר הם: חקלאות, סיעוד, תאגידי בניין, מסעדנות ותעשייה ושירותים.
הבהרות לגבי סוגי הרישיונות השונים שמוענקים למסתננים ולעובדים זרים:
 • רישיון מסוג 2(א')5
צו לשחרור ממשמורת בתנאים מסוימים ניתן לעובד הזר על ידי המדינה, לאחר שניתנה לו האפשרות להשמיע את טענותיו.
 • צו לשחרור ממשמורת, שבו הוטבעה החותמת "אינו רשאי לעבוד", מאפשר לשחרר את העובד ממשמורת, בתנאים הבאים: 
 • "ישתף פעולה באופן מלא עם רשויות המדינה לשם הנפקת מסמך נסיעה להרחקתו מישראל ולשם הרחקתו מישראל ככל שיידרש".
 • צו לשחרור ממשמורת, שבו הוטבעה החותמת "רשיון זמני זה אינו מהווה רשיון עבודה", מאפשר לשחרר את העובד ממשמורת, בתנאים הבאים: 
 • "ישתף פעולה באופן מלא עם רשויות המדינה לשם הנפקת מסמך נסיעה להרחקתו מישראל ולשם הרחקתו מישראל ככל שיידרש".
 • "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת.
 • יינקטו הליכי אכיפה כנגד מעסיק שיעסיק את הנ"ל בערים אלה: תל אביב, אילת.
 • הוראת שהייה – מסתנן שחלה לגביו הוראת שהייה, חייב לשאת את הוראת השהייה בכל עת. 
בהוראת השהייה מופיעים הפרטים האישיים של האדם. 
ורשום בו כי המסתנן "אינו רשאי לעבוד, יינקטו הליכי אכיפה כנגד העסקה לא חוקית".
פרטים נוספים שמופיעים בהוראת השהייה: 
השהייה במרכז השהייה תהיה בתנאים כדלקמן: 
 • עליו להתייצב במרכז, שלוש פעמים ביום, במועדים שנקבעו לצורך רישום נוכחות. 
 • מרכז השהייה יהיה סגור בין השעות 22:00 ל-06:00, המסתנן אינו רשאי לשהות מחוץ לתחומי המרכז בשעות האמורות. 
 • עליו למלא אחר כללי ההתנהגות וכללי המרכז.
 • המסתנן לא יהיה רשאי לעבוד.
 • מסתנן שחלה לגביו הוראת שהייה לא יקבל אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל.
 • על המסתנן לשאת עמו בכל עת את הוראת השהייה שניתנה לו ולהציגה, לפי דרישה, לעובד במרכז, שוטר, חייל מוסמך, פקח שמונה לפי סעיף 13ד לחוק הכניסה לישראל וכל גורם אחר שמנהל המרכז הסמיכו לכך.
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500