-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
26.03.2015

עדכון חוק עליית שכר המינימום לחודש אפריל 2015

עדכון חוק עליית שכר המינימום לחודש אפריל 2015

ביום 25.1.2015 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), במסגרת הוראת השעה יתעדכן שכר המינימום בגובה של 4,650 ש"ח לחודש.
הוראת השעה תיכנס לתוקף ביום 1.4.2015.

בהתאם להוראת השעה, יעודכן שכר המינימום באופן מדורג כמפורט להלן:

1. מיום 1.4.2015 ועד ליום 31.3.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ש"ח. 
2. מיום 1.4.2016 ועד ליום 30.6.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ש"ח או 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1.4.2016, הגבוה מביניהם. 
3. מיום 1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 יהיה שכר המינימום הסכום האמור בסעיף 2 לעיל או 4,825 ש"ח, הגבוה מביניהם. 
4. מיום 1.1.2017 עד תום תוקפו של החוק המוצע יהיה שכר המינימום בגובה 5,000 ש"ח.

  • מספר השעות במשרה מלאה הינו עד 186 שעות חודשיות.
  • החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל השעות הנוספות. עבור שעות נוספות זכאי עובד לגמול עבור שעות נוספות בנוסף לשכר הבסיס שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום.
  • הזכאות לשכר מינימום הינה לכלל ציבור העובדים, וניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

 

שכר מינימום החל ממשכורת אפריל 2015:

שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות: 4,650 ש"ח
שכר לשעה : 25 ש"ח
שכר יומי - 6 ימי עבודה: 186 ש"ח
שכר יומי - 5 ימי עבודה: 214.58 ש"ח

חישוב שכר מינימום לעובדים חלקיים:

על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500