-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
09.08.2016

מס חברות שנת 2017 - כל המידע

מס חברות

מהו מס חברות ?

מס חברות הינו מס ישיר המוטל על רווחי החברות השונות במשק.
בכל מדינה נהוגים שיעורי מס שונים וכללי המס משתנים בהתאם למשטרי המס אותן מאמצות המדינות , לדוגמא: ישנן מדינות אשר נותנות פטורים והקלות במס על רווחים מפעולות מסוימות ומזכות את בעליהן בהחזרי מס, וישנן מדינות אשר אינן מכירות בהוצאות מסוימות דבר הגורם להגדלת הרווחים ותשלומי מס גבוהים יותר .

שעור המס בישראל עומד בשנת 2016 על 25% , מס זה מוטל על הרווחים המחושבים לצרכי מס בלבד (להבדיל ממס "חשבונאי"), כלומר על ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות למס .

חישוב וגביה :
חישוב המס נעשה ע"י הכפלת אחוז מס החברות בהכנסה החייבת במס לאחר ניכוי ההוצאות המוכרות במס.

מס הכנסה גובה את המיסים במשך כל השנה באמצעות מקדמות ,(הכפלת אחוז מס מסוים ממחזור המכירות).
בסוף השנה לאחר הגשת הדוחות הכספיים למס הכנסה , מס הכנסה עורך קובע את סכום המס לתשלום וזאת לאחר שניכה מחבות המס את המקדמות המס ששילמה החברה במשך השנה .

מיסוי דו שלבי :
בעת משיכת דיבידנד (רווחים) ע"י בעלי המניות יש מס נוסף במוטל על  היחידים (בעלי המניות) המושכים דיבידנד בשיעור של 30% , משיכת הדיבידנד מתבצעת לאחר שהחברה שילמה מס חברות על רווחי החברה .
כלומר יש תחילה מס של 25% על רווחי החברה ואח"כ מס נוסף של 30% על משיכת הדיבידנד.

מס חברות בישראל קצת היסטוריה ...

עד אמצע שנות השבעים הייתה עליה הדרגתית בשעורי מס החברות בישראל. בשנים הראשונות לקיומה של המדינה שעורי מס החברות נעו בין 25%-28%, ובנוסף לכך חויבו חברות במס הכנסה בשיעור של 25% על  רווחים לא מחולקים.

שילוב שני סוגי המיסים הביא את נטל המס על רווחים הביא את החברות לתשלומי מיסים של כ 61% בשנת 1975 .
במחצית השנייה של שנות ה-80 התהפכה המגמה: בשנת 1987 הופחת שיעור מס ההכנסה על חברות מ-35% ל- 8.33%, וכך שיעור המס הכולל ירד ל-%45.
בשנת 1992 בוטל סופית מס ההכנסה על רווחים לא מחולקים, וכך שיעור מס החברות הכולל ירד ל 40%.
משנת 1993-1996 ירד מס החברות ב-1%שנה עד שהתייצב על 36% .בתקופה זו שיעור המס בישראל היה דומה לשיעורו הממוצע במדינות הOECD-.
מגמת הירידות הייתה על רקע המשבר הכלכלי שהיה בשנות ה 80 וכמטרה להמריץ את המשק קדימה.
שנים 1996 ועד 2003 נותר מס החברות ללא שינוי ברמה של 36%.
משנת 2003 ועד 2010 ירד שיעור מס החברות מ-36% ל-25%. הורדת המס באה על רקע המשבר הכלכלי בישראל ובועת דוט קום בארה"ב .
בשנת 2008-2009 החליטה הכנסת להמשיך עם ירידת שעורי המס ובשנת 2011 שעור המס עמד על 24%.
בשנת 2012-2014 מס חברות עמד על 25% , ב- 2015  26.5% וכאמור בשנת 2016 חזר שוב ל 25%.

 

שנת מס

שיעור מס חברות

2003

36%

2004

35%

2005

34%

2006

32%

2007

30%

2008

27%

2009

26%

2010

25%

2011

24%

2012

25%

2013

25%

2014

26.5%

2015

26.5%

2016 ואילך

25%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שעורי המס בישראל מול העולם :

בעלי עסקים רבים מתעניינים בשיעור מס חברות בישראל לעומת המס המקביל בשאר מדינות העולם, ראה כי ישראל נמצאת בדרג הבינוני של שיעור מס החברות בדירוג מדינות ה-OECD. הממוצע בקרב מדינות אלה עומד על 24.9%.

שיעור מס חברות דומה לזה הנהוג בישראל ניתן למצוא במדינות כמו אוסטריה (25%) ,יוון (26%), נורבגיה (27%), הולנד(20% - 25%). לעומת זאת יש מדינות מתקדמות שהמס גבוה באופן משמעותי משעור המס בישראל , לדוגמא: בארצות הברית (35%), צרפת (34.43%), בלגיה (34%). מאידך, ניתן למצוא מדינות עם שיעור מס החברות נמוך במיוחד כמו : שוויץ (8.5% בלבד), בולגריה (10%), קפריסין (12.5%), אירלנד (12.5%), סלובניה (17%) ופולין (19%).

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500