-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- מענק עידוד תעסוקה, מענק לעידוד תעסוקה קורונה, מענק קורונה מעסיקים
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
17.08.2020

מענק לעידוד תעסוקה

סרטון הדרכה קצר שהכנו עבורכם:

מדריך לדוחות מענק לעידוד תעסוקה

בתאריך 16/06/2020 פורסם חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), התש"ף 2020. בהתאם לחוק, מעסיק שנמצא זכאי יקבל מענק שישולם למשך 4 חודשים (4 פעימות), בחודשים יוני עד ספטמבר 2020.  אילו מעסיקים זכאים למענק ? מה ההגדרה של עובד לקבל המענק ? ומה התנאים לקבלת המענק ?

הסבר אודות המענק
המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים. מי שהגדיל בחודשים האחרונים את סך העובדים שהוא מעסיק - עשוי לקבל מענק. את המענק תוכלו לבחור לקבל באחד משני מסלולים. הכדאיות של המסלולים השונים תלויה בחודשים בהם היה גידול במספר העובדים המועסקים אצלכם ובמועד החזרה או הקליטה של עובדיכם.
ניתן להיכנס לאתר שירות התעסוקה לקריאה מורחבת  אודות תנאי המענק.
סיוע בהגשת המענק יינתן על ידי שירות התעסוקה בלבד בטלפון 6539* ולא תינתן תמיכה על ידי טמל.

מסלול א
המענק ניתן בגין החודשים יוני-ספטמבר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלומים הבאים:

 • 875  ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק, וחזרו או נקלטו בחודשים אפריל או מאי.
 • 1,875  ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק וחזרו בחודשים יוני עד ספטמבר.

כמו כן, שירות התעסוקה יבדוק האם היה גידול ב"מצבת העובדים" בין החודש בגינו אתם מבקשים את המענק, ובין חודשים קודמים. הבחינה תתבצע ביחס לשלושה חודשי בסיס - מרץ, אפריל ומאי - כאשר מועד ההצטרפות או החזרה של העובד משפיע על הסכום שתוכלו לקבל בגינו:

 • לעובד שנקלט באפריל בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש מרץ
 • לעובד שנקלט במאי הבחינה תתבצע בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש אפריל
 • לעובד שנקלט בחודשים יוני עד ספטמבר  הבחינה תתבצע בין "מצבת העובדים" בחודש בגינו אתם מבקשים את המענק ובין חודש מאי,


מסלול ב
המענק ניתן בגין החודשים יולי-אוקטובר ומאפשר עבור כל אחד מחודשי המענק זכאות לתשלום של  1,875 ש"ח בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים בחודש בגינו מבוקש המענק.
במסלול זה נבקש לבדוק האם היה גידול ב"מצבת העובדים" בחודשים יולי-אוקטובר ביחס ליוני.
ככל שהיה גידול ב"מצבת העובדים" שלכם בחודשים הרלוונטיים, והעובדים שהתווספו או חזרו עומדים בכל הקריטריונים כדי להיות "עובדים מזכים", ייתכן ואתם זכאים למענק

חשוב להדגיש לא ניתן להחליף את מסלול המענק הנבחר לאחר בחירתו בעת הגשת הבקשה באתר. הבחירה בין המסלולים יכולה להיות בעלת משמעות כספית.

באתר שירות התעסוקה תוכלו לבדוק את גובה המענק לפי סימולטור מענק מעסיקים


הגדרות

 • מצבת עובדים - בחודש מסוים היא מספר העובדים שהועסקו אצלכם באותו חודש - כולו או חלקו. ב"מצבת העובדים" לא יכללו עובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת בכל החודש או בחלקו - אלא אם הם שבו לעבודה באותו החודש.
 • שכר: רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב שכר מינימום כאמור בסעיף 3 לחוק שכר מינימום.
 • עובד מזכה: העובד לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:
  • שכר העובד צריך להיות לפחות 3,300 ש"ח (ברוטו) בכל אחד מחודשי הדיווח. אם לעובד יש אישור שכר מותאם לעובד עם מוגבלויות, שכרו בחודשי הדיווח צריך לעלות על 1,875 ש"ח (ברוטו).
  • העובד בן 18 עד 67 (אלא אם זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או למענק הסתגלות בגין חודש מאי) 
  • העובד אינו בעל שליטה בחברה.
  • העובד אינו קרוב משפחה של המעסיק שהתחיל לעבוד אצלו לראשונה החל מ03/2020.
  • העובד אינו עובד זר.
  • העובד  לא היה בהכשרה מקצועית או בתוכנית לעידוד תעסוקה בתקופה עליה מדווחים.
  • על העובד להשתייך לפחות לקבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות הבאות: 
   • עובד שנרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה בחודשים ינואר עד אפריל, ולא חזר לעבוד עד ה-30.04.2020, או עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי אבטלה.
   • עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי הבטחת הכנסה, או למענק הסתגלות. בקטגוריה זו יכללו גם עובדים/ות ששהו בתקופת לידה או הורות בין מרץ לאפריל, ועבדו אצלך בפברואר 2020.
   • עובד שפוטר או הוצא לחל"ת ולא נרשם כדורש עבודה בשירות התעסוקה - עבור עובד זה תידרש להמצאת מסמכים מתאימים.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500