-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
19.02.2015

נקודות זיכוי לתואר שני ולתואר ראשון לשנת 2015

נקודות זיכוי לתואר שני ולתואר ראשון לשנת 2015

החל משנת 2005 זכאי מי שסיים לימודים לתואר במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, או מי שסיים לימודי הוראה או לימודי תעודה מסוימים לנקודות זיכוי, נוספות על נקודות הזיכוי הבסיסיות.

בעקבות שינויים שחלו לאחרונה תקופת הזכאות להטבה זו משתנה מאדם לאדם, והיא תלויה בשנת סיום הלימודים.

נקודות הזיכוי למי שסיים את הלימודים בשנים שבין 2007 ועד ה-31/12/2013

 • מי שסיים לימודים לתואר ראשון, זכאי לנקודת זיכוי אחת, למשך מספר שנים זהה למספר שנות הלימוד האקדמיות, אך לא יותר משלוש שנים.

      נקודת הזיכוי תינתן החל משנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים.

 • מי שסיים לימודים לתואר שני, זכאי למחצית נקודת זיכוי, למשך מספר שנים זהה למספר שנות הלימוד האקדמיות, אך לא יותר משנתיים.

      נקודת הזיכוי תינתן החל משנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים.

 • מי שלומד במסלול ישיר לדוקטורט, זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך 3 שנים, החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון, (למרות שהוא לא סיים את המסלול) ומחצית נקודת זיכוי נוספת למשך שנתיים, החל משנת המס שלאחר השנה בה סיים את הלימודים לתואר שלישי.

 

 • מי שסיים לימודי רפואה או רפואת שיניים זכאי לנקודות הזיכוי בגין התואר הראשון והתואר השני בסיום המסלול כולו, נקודת זיכוי אחת למשך שלוש שנים שתחילתם בשנה שלאחר שנת סיום המסלול,  ובנוסף, בשנתיים שלאחריהם מחצית נקודת זיכוי.

 

 • מי שסיים לימודי הוראה והיה זכאי לתעודת הוראה, או מי שסיים לימודי תעודה בהיקף של 1,700 שעות לימוד, זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך מספר שנים זהה למספר שנות הלימוד, אך לא יותר מ - 3 שנות מס.

    נקודת הזיכוי תינתן החל משנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים.

 • החל משנת 2012, במקצועות בהם ההתמחות היא תנאי לקבלת התואר. (עריכת דין, ראית חשבון וכדו') ניתן לדחות את תחילת ניצול נקודות הזיכוי האמורות לשנה שאחרי סיום שנות ההתמחות הנדרשות, (מומלץ לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת ההתמחות)

למעשה ניתן לבחור בין האפשרות ליהנות מההטבה החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים, או מהשנה שלאחר סיום ההתמחות.

התנאי לניצול הטבה זו היא, שההתמחות תחל לא יאוחר משנת סיום הלימודים או בשנה שלאחריה.

 • מי שסיים הן לימודי תואר ראשון והן לימודי הוראה או תעודה, לא יוכל ליהנות מהטבת מס כפול ויבחר באחד משתי המסלולים.

 

נקודות הזיכוי למי שסיים את הלימודים בשנים 2014 ו-2015

מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 או 2015, יקבל את נקודות הזיכוי האמורות, באופן מצומצם יותר לעומת אלו שסיימו לפני שנת 2014 ולעומת אלו שיסיימו לאחר שנת 2015.

למעשה, כל מסלול יעניק להם שנת זכאות אחת בלבד.

 • מי שסיים לימודים לתואר ראשון, זכאי לנקודת זיכוי אחת, למשך שנה אחת בלבד.

       נקודת הזיכוי תינתן בשנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

 • מי שסיים לימודים לתואר שני, זכאי למחצית נקודת זיכוי, למשך שנה אחת בלבד.

       נקודת הזיכוי תינתן בשנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

 • מי שלומד במסלול ישיר לדוקטורט, זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד, בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון, או בשנה שלאחריה, ומחצית נקודת זיכוי נוספת למשך שנה אחת בלבד, בשנה שלאחר השנה בה סיים את הלימודים לתואר שלישי או בשנה שלאחריה.

 

 • מי שסיים לימודי רפואה או רפואת שיניים זכאי לנקודות הזיכוי בגין התואר הראשון והתואר השני בסיום המסלול כולו, נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד בשנה שלאחר שנת סיום המסלול או בשנה שלאחריה,  ובנוסף, מחצית נקודת זיכוי, בשנה שלאחר השנה בה הוא ניצל את הנקודה המלאה או בשנה שלאחריה.

 

 • מי שסיים לימודי הוראה והיה זכאי לתעודת הוראה, או מי שסיים לימודי תעודה בהיקף של 1,700 שעות לימוד, זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך שנה אחת בלבד.

       נקודת הזיכוי תינתן בשנת המס שלאחר השנה בה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה.

       גם מי שמסיים בשנים אלו, יוכל לבחור לדחות את ההטבה לשנה שלאחר סיום ההתמחות כנ"ל.

המשמעות הכספית של צמצום מספר השנים שנקודות הזיכוי יינתנו הוא, הפסד שיכול להגיע ל-2,616 ₪ בכל שנה שההטבה לא ניתנת. במסלול שמזכה בנקודת זיכוי,  ו-1308 ₪ במסלול שמזכה במחצית נקודת זיכוי.

מימוש הזכאות

לשם מימוש הזכאות, נדרש למלא טופס בקשה שמספרו 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי, את הבקשה ניתן להגיש ישירות למעסיק, או במסגרת תיאום מס אצל פקיד השומה, שינפיק אישור על הזכאות, ואת האישור יש להגיש למעסיק / חשב השכר.

במקרה ששנת המס חלפה, ניתן להגיש את הבקשה במסגרת דו"ח להחזר מס. (עד 6 שנים אחורה)

הכרה בהוצאות לימודים

סעיף 32 לפקודת מס הכנסה קובע כי לא יותר בניכוי הוצאות ששילם אדם לרכישת תואר אקדמי.

משמעות ההוראה היא, כי במקרה שאדם ששילם סכומים ללימוד תואר, ההוצאה אינה מוכרת כ'הוצאה', גם אם שמדובר בתואר בתחום עיסוקו.

כפועל יוצא מכך, שכיר שמעסיקו מימן עבורו לימודי תואר, ייחשב הדבר בכל מקרה כהכנסה חייבת במס, והמעסיק יזקוף לו שווי מלא של הלימודים, גם אם מדובר בתואר בתחום עבודתו.

יצויין, כי הוצאות הקשורות להשתלמויות בתחום העיסוק, לצורך שמירה על הקיים, או לצורך שיפור העבודה, כן יוכרו כ'הוצאה' אצל עצמאי,  ואם מעסיק מימן לעובד השתלמות כאמור, הדבר לא ייחשב כהכנסה אצל העובד, והמעסיק לא יזקוף לו שווי בתלוש השכר.

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500