-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
01.02.2013

סעיף 126 לפקודת מס הכנסה - מס חברות - כדאי לקבל זיכוי עקיף

סעיף 126 לפקודת מס הכנסה - מס חברות - כדאי לקבל זיכוי עקיף

 

רז איצקוביץ - רו"ח (משפטן)

 

רקע: במסגרתו של תיקון 132 לפקודת מס הכנסה החליטה ועדת רבינוביץ על הפחתה מדורגת של שיעורי מס החברות. במסגרתו של תיקון 147 לפקודה החליטה ועדת קפוטא-מצא להמשיך את התהליך של ההפחתה המדורגת וזאת במטרה למשוך משקיעים לישראל ולהפוך את ישראל לתחרותית יותר. במאמר זה הסביר בקצרה את תפעולו של סעיף 126 לפקודה לרבות חישוב הזיכוי העקיף אשר הופך להיות רווחי יותר.

 

1. סעיף 126(א) לפקודה - מטיל על הכנסתו החייבת של חבר-בני-אדם מס-חברות (בניגוד ליחיד שמוטל מס הכנסה - סעיף 121 לפקודה). בתיקון מס' 132 לפקודה נקבע, כי מס-החברות שהיה בשיעור 36% מההכנסה החייבת. יופחת בהדרגתיות, החל משנת המס 2003 עד לשנת 2010, כך שבשנת המס 2010 יהיה השיעור 25% (בשנת המס 2009 - 26%, ובשנת המס 2008 - 27%).

 

2. סעיף 126(ב) לפקודה - קובע כי בחישוב ההכנסה של חבר בני האדם לא תיכלל הכנסה מדיבידנד או מחלוקת רווחים שנתקבלו, במישרין או בעקיפין, מחבר-בני-אדם אחר.

2 תנאים מצטברים לפטור ממס:

חבר בני האדם מחלק הדיבידנד בעצמו חייב במס-חברות ולא פטור או זכאי לשיעור מס מיוחד (כמו חוק עידוד 15%). כלומר נדרש תנאי מקדים שההכנסות האלו חויבו במס מלא.
מקור הרווחים המחולקים הם בהכנסות שהופקו או נצמחו בישראל. כלומר כאשר חברה תושבת ישראל מחלקת דיבידנד לחברה אחרת תושבת ישראל מרווחים שמקום הפקתם מחוץ לישראל, סכום הדיבידנד האמור לא יזכה לפטור ממס.

 

3. סעיף 126(ג) לפקודה (רישא) - נקבע כי כאשר מקורו של הדיבידנד בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל (כפי שתואר ב126(ב) - תנאי מצטבר 2 לעיל) או שמקורו של הדיבידנד מחוץ לישראל (כלומר: חולק על ידי חברה תושבת חוץ), הוא לא יהיה פטור ושיעור המס עליו יהיה 25%.

 

3. סעיף 126(ג) (סיפא) - על אף האמור ברישא ניתן בסיפא של הסעיף לקבל זיכוי עקיף:

סעיף 126(ג) בסיפא מתייחס לחברה שמקיימת את אחד משני המצבים הבאים:

א.חברה שקיבלה דיבידנד מחברה שבה היא מחזיקה לפחות 25% מאמצעי השליטה (להלן: "החברה הנישומה"), יכולה לבקש לקבל זיכוי גם בגין מס זר ששולם על הרווחים מהם מחולק הדיבידנד (להלן: "זיכוי עקיף").

ב. החברה שקיבלה דיבידנד זכאית לקבל זיכוי עקיף בהתאם לאמנה למניעת כפל מס.

הסעיף קובע כי במקרים אלו, יוטל מס חברות בשיעור הרגיל על "הדיבידנד המגולם" (הדיבידנד בתוספת המס ששולם על ההכנסה שממנה חולק).

 

דוגמה: החברה הנישומה (מס חברות 36%), קיבלה דיבידנד מחברה תושבת חוץ שבה היא מחזיקה בשיעור של 100%:

הכנסת חברת החוץ (ממנה חולק הדיבידנד)                                       1000

מסי חוץ ששילמו למדינה הזרה (20%)                                            (200)

דיבידנד לחלוקה                                                                            800

ניכוי במקור במדינה הזרה (15% עפ"י אמנה)                                    (120)

דיבידנד נטו שהתקבל                                                                    680 

סכום "הדיבידנד המגולם": 1000=200 + 800

סכום הדיבידנד המגולם ייחשב כהכנסה שחייבת בשיעור 36%, ובכדי למנוע מצב של כפל מס יינתן זיכוי בשל המיסים שנוכו במדינה הזרה (200+120=320 ₪). כלומר:

1,000 * 36% =           360

זיכוי עקיף                   (320)

                                 40

 

סיכום: ראינו כי יכולת השימוש בזיכוי העקיף יכול להפחית את נטל המס באופן משמעותי, נתון זה מתחזק עוד יותר ככל ששיעורי מס החברות מופחתים.

 
 
(*) כל האמור במאמר זה הינו על דעת הכותב בלבד ואינו משקף את עמדת רשות המסים.
 
 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500