-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- העסקת בני נוער, תעסוקת נוער, זכויות נוער,
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
13.07.2022

שכר מינימום לנוער 2022 - לפי גיל, שעות עבודה ושעות נוספות

שכר מינימום לנוער 2022 - לפי גיל, שעות עבודה ושעות נוספות

לקראת החופש הגדול 2022 – העסקת בני נוער

כבר בימיה הראשונים של המדינה, נתן המחוקק את דעתו על נושא עבודת בני הנוער, בחוק עבודת הנוער, תשי"ג, 1953.

על מנת שתוכלו לשמור על הזכויות של בני הנוער, חשוב שכמעסיקים תכירו את החוק שמגן על שעות העבודה ושעות המנוחה, על הבריאות, על החינוך ועל הבטיחות של בני הנוער המועסקים אצלכם.

להלן הזכויות והחובות של בני הנוער שעובדים בחופש הגדול, כפי שקבע החוק:

גיל העסקה – במשך החופש הגדול אסור להעסיק נער או נערה שהם מתחת לגיל 14. אם מלאו לנער 14, אבל הוא עדיין לא בן 15, אפשר להעסיקו רק בעבודות קלות שלא יזיקו לבריאות ולהתפתחות שלו. אסור להעסיק בני נוער בעבודות מסוכנות גם אם מלאו להם 15 שנה וחוק לימוד חובה כבר לא חל עליהם. יש גם כללים מיוחדים להעסקה של בני נוער בהופעות ובפרסומות, והעסקה של נער/ה מתחת לגיל 15 מצריכה קבלת היתר מיוחד ממשרד הכלכלה. על תנאי העסקה אלה חלים כללים מיוחדים.

פנקס עבודה – כחלופה לפנקס העבודה אפשר להשתמש באישור רפואי ובצילום תעודת זהות של הנער/ה העובד/ת או של הוריו, ואלה חייבים להימצא במקום העבודה של הנער/ה. בנוסף, חובה לדרוש מהנער/ה להציג אישור רופאי מהרופא הכללי. יש עבודות שמצריכות קבלת אישור מיוחד של רופא תעסוקתי.

שכר מינימום לבני נוער – המעסיק חייב לשלם את שכר המינימום שנקבע לבני הנוער לפי חוק, גם אם הנער/ה מסכים /ה לעבוד עבור שכר נמוך יותר. אם הנער/ה עובד/ת במשרה חלקית, יש לחשב את שכרו יחסית לחלקיות של המשרה. כל תקופת ההעסקה מחייבת בתשלום שכר, גם אם זו נחשבת כתקופת התלמדות או כתקופת ניסיון. בנוסף, יש לשלם לבני הנוער עבור ימי הכנה וישיבות עבודה שהם חלק בלתי נפרד מהעבודה שלהם.

נסיעות לעבודהבתלוש השכר חייב לבוא לידי ביטוי החזר הוצאות הנסיעה של הנער/ה ממקום המגורים למקום העבודה, סכום שלא יעלה על 22.60 שקלים ליום עבודה. שימו לב, על המעסיק לוודא שיש לנער/ה אמצעים שיאפשרו לחזור בשלום הביתה.

שעות העבודה של בני נוער – מותר להעסיק נערים ונערות לא יותר מ-8 שעות ביום, ולא יותר מארבעים שעות סה"כ בשבוע. בני 16 ומעלה אפשר להעסיק עד 9 שעות ביום, בתנאי ששבוע העבודה לא עולה על 40 שעות שבועיות. כלל זה לא חל על בני נוער שנקבעו לגביהם הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים או עובדים עם מגבלות פיזיות, שכליות או נפשיות שמועסקים במפעל מוגן שבו אוצר המדינה משתתף באחזקה שלהם.

עבודה בשעות נוספות – חד משמעית, אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות, וגם לא ביום המנוחה השבועי.

הפסקות בעבודה – חובה לאפשר לבני הנוער הפסקה של 45 דקות לסעודה ולמנוחה לאחר 6 שעות עבודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. בדרך כלל, ההפסקה היא על חשבון הנער/ה, והמעסיק יכול להוריד זמן זה משכר העבודה. מומלץ לסכם כל זאת מראש עם הנער/ה כדי למנוע אכזבות ומחלוקות.

עבודה בשעות הלילה – אסור להעסיק נערים מתחת לגיל 16 בין השעות שמונה בערב לשמונה בבוקר. אסור להעסיק בני נוער מגיל 18-16 בין עשר בלילה לשש בבוקר אלא לפי היתר מיוחד, וגם זאת לא יאוחר משעה אחת עשרה בלילה. אפשר לקבל היתר לעבודת לילה לבני נוער במשרד הכלכלה בטלפון: 03-7347440.

עריכת רישום שעות העבודה – המעסיק חייב לרשום במדויק את שעות העבודה של בני הנוער העובדים אצלו, ובמקרה שמדובר באמצעי רישום שאינו אלקטרוני או מכאני, הנער והמעביד צריכים לחתום על רישום שעות העבודה בסיום יום העבודה.

ניכוי מיסים – אסור להוריד דמי ביטוח לאומי משכרם של בני נוער מתחת לגיל 18. המעסיק הוא זה שחייב לשלם את הביטוח הלאומי ומס בריאות של הנער בשיעור מופחת משכרו של הנער לפי החישוב הבא: 

עד שכר של 6,164 ש"ח - 0.48%

משכר של 6,164 ש"ח עד תקרה של 43,890 ש"ח - 2.12%

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500