-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- בחירות 2019, שכר בחירות, בחירות 2020, בחירות 2021
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
18.03.2021

תשלום שכר עבור עבודה ביום הבחירות 2021

בהתאם להנחיות ביטוח לאומי ומס הכנסה, חלים הגדרות מיוחדות עבור שכר ששולם לעובדים בתקופת הבחירות.

ישנם מספר תנאים כדי ששכר עובד ייחשב כשכר בחירות.

1. 'תקופת הבחירות' - הגדרתה בחוק היא אחת מהאפשרויות דלהלן:

  • תקופה של 30 ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות כמשמעותן בסעיף 17 לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון המפלגה).
  • תקופה של 60 ימים המסתיימת 14 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות לכנסת. יום הבחירות נקבע ל-23/03/2021 'תקופת הבחירות' תהיה מיום 06/02/2021 ועד ליום 06/04/2021.

 

2. 'תשלומים' - כדי שהתשלום ייחשב כשכר בחירות צריך שיתקיימו כל התנאים הבאים:

  • התשלום משולם עבור עבודה או שירות כגון הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות (לא בעד דמי שכירות).
  • העבודה או השירות נעשו רק 'בתקפות הבחירות' כמוגדר בסעיף 1.
  • מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב'תקופת הבחירות' בלבד, כלומר אינו נמנה על עובדיו / ספקיו הקבועים של המשלם.
  • תקרת התשלום היא 8,800 ₪ (נכון לשנת 2021).
  • המשלם צריך להיות, מפלגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המפלגות /  מועמד לבחירות מוקדמות כמשמעותו בסעיף 16 לחוק המפלגות  /  רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

 

מבחינת העובד:

ביטוח לאומי לא ישולם בגין שכר שהוגדר כ'שכר בחירות'.

מס הכנסה ישולם לפי 25% מס קבוע או 0% במקרה של נוער (פחות מגיל 18).

דיווחים לרשויות:

השכר ששולם עבור 'תקופת הבחירות' ידווח לב.ל בטופס 102 קוד דיווח 12.

בנוסף על המעסיק לצרף טופס (ניתן להוריד את הטופס בלינק מטה) 'דין וחשבון על העסקת עובדים' המפרט את פרטי העובדים והשכר ששולם להם ולהעבירו לב.ל.

החל משנת המס 2019 עובדים שעבדו ביום הבחירות לא ידווחו בטופס 126, אלא בטופס 136 למס הכנסה, וטופס 649 לביטוח לאומי, העדכון של שיקלולית כולל שינויים אלו.

מצורף חוזר ב.ל. עובדים בתקופת הבחירות 2021

מצורף הנחיות מס הכנסה לבחירות 2021

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500