כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS

מעוניין בפרטים נוספים?

מלא את הטופס

השתלמויות

השתלמויות

השתלמויות במכללת ט.מ.ל

בתוקף הכשרתך כחשב שכר וכלקוח ט.מ.ל, הנך מוזמן לימי השתלמות וקורסים בתחום חשבות השכר. ההשתתפות בימי רענון אלו מאפשרת לחשב שכר מוסמך אשר עבר את בחינות הלשכה בהצלחה, להתרענן בשינויים ובעדכונים שחלו במהלך השנה, ובכך לעמוד בדרישות הלשכה לצורך המשך רישום במאגר הלשכה כ"חשב שכר בכיר-מוסמך".

במידה וטרם הוכשרת במכללת ט.מ.ל, הנך מוזמן להשתתף בקורס חשבי השכר שלנו המפוקח ע"י לשכת רואי החשבון בישראל. הידע שצברת בתוכנת השכר שיקלולית מקנה לך יתרון משמעותי בקורס חשבי השכר.

  הורדת טופס רישום להשתלמויות - 2016

תמונות מהשתלמויות קודמות

  מפגש שעה נושא מרצה
  21.06.2016
  1
  09:30-11:00דיני עבודה

  הזכות לדמי מחלה ואופן החישוב + ניכויי רשות המותר והאסור + "שכר קובע" בחוקי המגן
  יועץ מס אהרון ויזל
  2
  11:30-13:30מס הכנסה

  שינוי בתקרה להפרשות לקופות גמל
  תיקון תקנות קופות גמל-כללי משיכה
  נק. זיכוי ללימודי מקצוע
  תיקון מס' 219-מיסוי תשלומים בסיום יחסי עובד מעביד
  ביטול היטל זרים בחקלאות
  עדכוני חקיקה ופסיקה
  רו"ח ויועץ מס דוד בן הרויה
  19.07.2016
  1
  09:30-11:00ביטוח לאומי

  כללים חדשים בחישוב דמי אבטלה
  הצעת חוק- גמלה לעסק בהליכי הבראה
  פש"ר – הכללים, אופן החישוב והתקרות.
  תיקון הגדרת לידה לעניין דמי לידה
  עדכוני חקיקה ופסיקה.
  רו"ח ויועץ מס דוד בן הרויה
  2
  11:30-13:30דיני עבודה

  עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה
  עו"ד אפרת דויטש
  22.11.2016
  1
  09:30-11:00דיני עבודה

  עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה
  עו"ד אפרת דויטש
  2
  11:30-13:30ביטוח לאומי

  סוגיות בגמלאות הביטוח הלאומי
  יועץ מס אהרן ויזל
  3
  15:00-16:30מס הכנסה

  מילוי טופס 161, 161א, 161ג 161ד הנחיות והשלכות.
  האופציות לפורש וההשלכות למילוי הטפסים.
  שווי רכב ספציפי- החידושים
  נספח רכב צמוד.
  עדכוני חקיקה ופסיקה.
  רו"ח ויועץ מס דוד בן הרויה
  4
  17:00-19:00דיני עבודה

  השפעת חוקי היסוד על משפט העבודה
  רבקה מקובר
  20.12.2016
  1
  09:30-11:00דיני עבודה

  עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני עבודה
  עו"ד אפרת דויטש
  2
  11:30-13:30מס הכנסה

  תיקון 212 – נק. זיכוי לאלמנים ולאלמנות שנישאו
  תיקון 190- חישוב הפטור לקצבה
  התקרות להפרשות לקופות הגמל ולקרנות השתלמות
  שווי רכב ספציפי - החידושים
  עדכוני חקיקה ופסיקה.
  רו"ח ויועץ מס דוד בן הרויה
  צ'ט עם נציג מכירות
  צור קשר
  נשמח לעמוד לשרותך | 03-5759172