-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
טבלאות מס שימושיות
טבלאות מס שימושיות

בחר טבלה לצפיה


טבלת מדרגות מס הכנסה | ינואר 2020

טבלת מדרגות מס הכנסה - אחוזי מס, מדרגות מס חודשיות ומצטברות. כלומר המדרגות החודשיות מתייחסות לחודש משכורת אחד, והמצטברות מסכמות את המדרגות מידי חודש

 

 

נתונים חודשייםנתונים מצטברים
אחוז המסמדרגות המסמס למדרגהמס מצטבר למדרגהמדרגות המסמס למדרגהמס מצטבר למדרגה
10.006330.00633.00633.006330.00633.00633.00
14.009080.00385.001018.009080.00385.001018.00
14.009080.00385.001018.009080.00385.001018.00
20.0014580.001100.002118.0014580.001100.002118.00
31.0020260.001761.003879.0020260.001761.003879.00
35.0042160.007665.0011544.0042160.007665.0011544.00
47.0054300.005706.0017250.0054300.005706.0017250.00

השוואה לחודשים קודמים


מדרגות מס הינה שיטה לחישוב המס המוטל על ההכנסה כאשר, שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים מידי שנה. ההכנסה החייבת במס ( הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס.

 

מדרגות המס נקבעות על ידי הכנסת בפקודת מס הכנסה. כאשר הסכומים שבמדרגות המס מתעדכנים בתחילת שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן בשנה שחלפה.

 

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על ההכנסות קרי, ככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר, על חלק ההכנסה הנוסף ולא אותו שיעור מס מהשקל הראשון.

 

כאשר מבצעים החזרי מס הכנסה לשכירים הן מתבצעות לפי מדרגות המס שהיו נהוגות בשנת המס של אותה שנה עליה מבוצע ההחזר. 

מאמרים קשורים:

 

 

 צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500