-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- טופס 126, שידור 126, דיווח 126,
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
19.04.2020

שידור (דיווח) קובץ טופס 126 - ביטוח לאומי ומס הכנסה

 טופס זה מסכם את כל 12 החודשים שהמעסיק הגיש במהלך שנת המס.

זמני הדיווח של 126 לביטוח לאומי:

1. תקופת דיווח - 01/06 (מחצית ראשונה).

ניתן לדווח עד לתאריך 18/07 של אותה שנת מס.

2. תקופת דיווח - 01/12 (מחצית שניה).

ניתן לדווח עד 18/01 של אותה שנת מס.

3. תקופת דיווח - 01/12 (שנתי).

ניתן לדווח עד 30/04 של שנת המס הבאה.

לשם בדיקה של טופס זה לפני הגשתו לרשויות, מומלץ להשוות את הנתונים בו לטופסי 102 שהוגשו בכל חודש ולראות שהנתונים זהים. בנוסף, נוהגים להשוות טופס זה גם לדוחות של הנהלת חשבונות.

חשוב לזכור שביטוח לאומי בטופס 126 מתייחס לטופסי 102 בלבד, ללא תושבי חוץ (טופס 612), חופשה ללא תשלום (טופס 613), פנסיונר בפרישה מוקדמת (617). על כן בהשוואת חלק זה לדוחות אחרים יש להפחית את הסכומים של אוכלוסיות אלו.  כדי לדעת בדיוק מה ההפרש בין החייב במ.ה. בטור ד' (שתואם לפקודה) לבין החייב ב.ל. בטור ז', יש להפיק את דוח - פירוט הפרשים של טופס 126.

 

פירוט חלקי ה-126

צד א' 

בנוי כטבלה. השורות בטבלה הן פירוט החודשים והטורים מפרטים את נתוני מס הכנסה וביטוח לאומי-

  • טור א' - ניכוי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים (טור א' יהיה שווה לטור ב'+ג').
  • טור ב' - ניכוי מס הכנסה מהעובדים שמופיע ב-102.
  • טור ג' - מס הכנסה שנוכה מהמעביד עבור עובדים זרים והיטל.
  • טור ד' - סך הכל חייב מס הכנסה כולל תושבי חוץ.
  • טור ו' - ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות כפי שהם מופיעים ב-102 החודשי, כולל 102 קוד דיווח 3 הפרשים, קוד דיווח 7 זיכויים וקוד דיווח 4.
  • טור ז' - חייב ביטוח לאומי ב-102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים, אך לא כולל תושבי חוץ, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום ופנסיונרים בפרישה מוקדמת. בנוסף בטור זה לא ניראה את סך כל המשכורות החייבות בביטוח לאומי שנמצא ב-102 בקוד דיווח 4 או 7.
  • טור ח' - ההטבה למעביד מניכוי המס לעובדים באילת.
  • טור ט' - מס שכר ושירות התעסוקה.

 

סיכומים צד א' - מסכם את הנתונים שבצד א' ברמה שנתית ללא פירוט חודשי:

סעיף 15 - סך הוצאות ביטוח לאומי מעביד ב-102 בלבד. סעיף זה לא כולל את הוצאות ביטוח לאומי למעביד עבור טפסי 612 ,613 ו-617. על מנת שניתן יהיה להשוות נתון זה לדוחות אחרים יש להפחית  את דמי הביטוח עבור תושבי חוץ, עובדים בחל"ת ופנסיונרים בפרישה מוקדמת.
סעיף 17 - סך ההכנסות הזקופות. לשם התאמה ניתן להשוות לדוח הכנסות זקופות או נייר עבודה.

צד ב' - דין וחשבון על עובדים שהועסקו:

סעיף 24 - סה"כ המשכורות ותשלומים ללא סעיפים 25-27
סעיף 28 - סה"כ המשכורות ותשלומים החייבים במס הכנסה כפי שהם מופיעים ב-102 של מס הכנסה. סיכום סעיף זה צריך לתאום את סה"כ טור ד' בצד א'.
סעיף 29 - סה"כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל השנה- חייב להתאים לסה"כ טור ב' בצד א'.
במידה ולעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורין או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב'.

התאמה בין 126 לפקודת משכורת:

כשנרצה להשות לפקודת משכורת, נחבר את הוצאות המשכורות + הוצאות אש"ל + הכנסות זקופות + הוצאות פיצויים / פרישה, ונשווה לחייב מ.ה. בטופס 126 (טור ד'), לחלופין לסעיף 26 בסיכומים ב-126.

מס הכנסה:

היטל עובדים זרים: במידה והמעסיק משלם היטל עובדים זרים ניתן לראות זאת בטור ג' בצד א' של ה-126 או לחילופין בסעיף 13א' בסיכומים צד א' בטופס 126.
הטבה להקטנת עלויות השכר בגין עובדים באילת - ניתן לראות את ההטבה שקיבל המעסיק עבור עובדים באילת בטור ח' בצד א'.
מס שכר- המס ששילם המעביד עבור עובדים כאשר החברה הא מוסד כספי או מלכ"ר. ניתן להשוות נתון זה לטור ט' בצד א' ב126.
פיצויי פיטורין שהמעביד שילם בשנת המס - ניתן לשוות זאת לסעיף 26א' בסיכום צד א'.

ביטוח לאומי:

ניתן לראות בטופס 126 את חלק המעביד בדמי ביטוח לאומי. הסעיף ב-126 המתייחס לעניין זה הוא סעיף 15 בחלק סיכומים חלק א' בטופס 126. יש לזכור שמדובר על סיכום דמי הביטוח בטופס 102 בלבד ללא טפסים אחרים.

ביטוח לאומי חו"ז – זהו כרטיס בהנהלת חשבונות המרכז את ביטוח לאומי/דמי בריאת שנוכו מהעובד ומהמעביד.

סעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126 מדברים על ניכוי ביטוח לאומי ודמי בריאות מהעובד ומעביד. הוצאות ביטוח לאומי-זהו כרטיס בהנהלת חשבונות המרכז את תוספת דמי הביטוח של המעביד. סעיף זה ניתן להשוות לסעיף 15 ב"סיכומים חלק א' ב126".

הוצאות פיצויי פיטורין –  זהו כרטיס בהנהלת חשבונות שמרכז את כל תשלומי פיצוי פיטורין ששילם המעביד במהלך השנה. ניתן להשוות נתון זה לסעיף 26א ב"סיכומים חלק א' טופס 126".

התאמה והפרשים בין נתונים שונים בטופס 126

סעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126 מדברים על ניכוי ביטוח לאומי ודמי בריאות מהעובד ומעביד .סיכום סעיפים אלו יהיו תואמים לטור ו' בחלק א' של 126.
הפרשים בין טור ד' לטור ז' - ההפרשים יכולים לנבוע מתושבי חוץ שמופיעים בטור ד' ולא מופיעים בטור ז'. ההפרשים גם יכולים לנבוע מרכיבים שפטורי ביטוח לאומי או פטורי מ"ה. למשל רכיבי שכר כמו פדיון חופשה ופיצויי פיטורין פטורים מביטוח לאומי וחייבים במס הכנסה על כן במצב כזה יכולים להיות הפרשים בין טור ד לטור ז'.

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500