-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- טמל פנסיה, הפרשת פנסיה לעובד, פנסיה דיגיטלית,
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
שכר פנסיה ונוכחות דף הבית > שכר פנסיה ונוכחות > טמל פנסיה
הפרשת פנסיה לעובד, פנסיה דיגיטלית-ט.מ.ל

הפרשת פנסיה לעובד, פנסיה דיגיטלית-ט.מ.ל

פלטפורמה לשידור המידע, סליקת הכספים וקבלת היזונים חוזרים מהגופים המוסדיים.

מתעניין בטמל פנסיה ?

לפרטים נוספים -

הערכות מלאה לתקנות האוצר

טמל השלימה היערכות מלאה לתקנות האוצר. כאמור את קובץ המבנה האחיד יש לדווח באמצעים דיגיטליים. טמל פנסיה הינה פלטפורמה , מבוססת טכנולוגיית ענן הנותנת מענה מלא לתקנות האוצר בדבר דיווח מידע לקופות גמל.

אתם חשבי השכר במרכז העשייה

נאמנים לדרכנו מזה שלושה עשורים שמנו אתכם חשבי השכר במרכז מתוך מחויבות להקל מהעומס הנוסף במישור התפעולי, שיושת עליכם כתוצאה מהתקנות. השקענו בפיתוח פתרון כולל, שיקנה לכם שליטה ובקרה על דיווחי המידע לגופים המוסדיים וקבלת היזונים חוזרים מהם.

הכי נכון לנהל את הפנסיה לצד תוכנת השכר

אנו מאמינים כי המקום הטבעי לנהל את דיווחי המידע הוא בשילוב עם מערכות השכר. חלק בלתי מבוטל מההיזונים החוזרים יצריך תיקון ועדכון נתונים
בתוכנת השכר שיקלולית, כך שבדיווח השוטף העוקב יבואו לידי ביטוי שינויים אלו באופן פשוט, עקבי ואחיד בין מערכת השכר שיקלולית ובהמשך עם שידורם בעזרת הפלטפורמה האמורה לדיווחים שמשודרים לגופים המוסדיים.


תכולת מערכת טמל פנסיה

* קליטת קובץ הפרשות פנסיוניות בפורמט XML ממערכת השכר שיקלולית בלבד
* הכנת ושליחת קבצי סליקת המידע במבנה האחיד לגופים המוסדיים
* קליטת קבצי ההיזון החוזר והרצת בקרה שתשווה אל מול קבצי הסליקה שנשלחו
* דחיפת פלט ריג'קטים בפירוט כל הסטטוסים של דיווחי המידע
* תמיכה טכנית בלבד - בדבר תקינות השידור וקבלת ההיזונים החוזרים

השירות אינו כולל
* טיפול מקצועי בשגויים - עמידה מול הגופים המוסדיים, ברורים ביטוחיים שידרשו ייעוץ פנסיוני
* שירותי תפעול נלווים


משתמשים בטמל פנסיה

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500