תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.03

דוח 856 – הסבר על דיווח טופס 856 ידני ושידור מקוון למס הכנסה

דוח 856 – הסבר על דיווח טופס 856 ידני ושידור מקוון למס הכנסה

דוח 856 – דוח שנתי למס הכנסה למעסיקים ועוד
באופן כללי, טופס 856 הוא דוח שנתי למס ההכנסה שנדרש להגיש כל מי שמשלם תשלומים שמחייבים ניכוי מס במקור על ידו, כגון תשלום לספקים שונים.
מי נדרש להגיש טופס 856
על פי חוקי מס ההכנסה, אם אתם משלמים תשלום כלשהו שמחייב ניכוי מס במקור שבוצע על-ידכם, בין אם המס במקור נוכה מהתשלום ובין אם לא – אתם חייבים בדיווח שנתי בכל שנת מס. את הדיווח השנתי עליכם לבצע באמצעות טופס 856.
איך משדרים טופס 856
החל משנת 2004, כל מי שעורך ניכויי מס במקור, כבר לא יכול לשדר את הדוח למס הכנסה באופן ידני, אלא רק באמצעות שע"מ, שהוא קובץ ממוכן.
ומשנת 2008 אפשר להגיש את הדוח לא רק דרך שע"מ, אלא גם באמצעות האינטרנט באופן מקוון. המערכת יכולה לקלוט דיווחים החל משנת המס 2007 ואילך.
מה כולל הדיווח ב-856
על פי סעיף 164 לפקודת מס ההכנסה משנת תשל"ז – 1977, טופס 856 צריך לכלול את כל סכומי המס שניכיתם במקור מתשלומים לספקים, במהלך שנת המס שחלפה. בעצם, טופס זה הוא ריכוז שנתי של כל הסכומים ששילמתם לספקים או לנותני שירות, כולל הפרטים של מקבלי הכספים והמס שניכיתם. פרטים אלה צריכים להתאים גם לרישום בספרים שלכם.
חשוב לציין שעליכם לדווח גם על מקרה שבו לספק או לנותן השירות יש פטור מניכוי במקור, אבל לא ניכיתם ממנו מס.
אי דיוקים בדוח 856
טופס 856 חייב לכלול פרטים מדויקים, שכן חוסר דיוק בדוח שמוגש למס ההכנסה עלול לגרום לאי התרת ההוצאה ששילמתם.
דוח שאינו מוגש לפי ההנחיות נחשב לדוח תקין והוא לא ייקלט על ידי מס הכנסה. כלומר, מגיש הדוח שניכה מס במקור, לא יקבל פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.
תוכלו להשתמש בתוכנה לבדיקות לוגיות של טופס 856 לפני שידורו למערכת האינטרנט. היכנסו לאתר http://www.shaam.gov.il. ושם היכנסו לקישורים: מעסיקים – בדיקות לוגיות – הורדת תוכנה לבדיקות לוגיות.
הוראת שעה: תיקון 178 לפקודה, סעיף 166
החלטה על דוחות רבעוניים: הוראת השעה קובעת שהחל משנת 2012, יוגש טופס 856 באופן מקוון עבור כל ארבעה חודשים. הדוח המוגש יהיה חתום בחתימה אלקטרונית ויוגש עד 3 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח. אתם נדרשים להגיש את הדוחות הרבעוניים האלה בנוסף לטופס 856 שהוא טופס שנתי.
המועד להגשת דוח 856
יש להגיש את טופס 856 עבור השנה החולפת עד ל-30 באפריל.
על המערכת האינטרנטית
דוח מקוון הוא דוח שמשודר ישירות לשע"מ באמצעות אינטרה נט (מיועד למייצגים שמקושרים למחשב שע"מ), או באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל: http://www.mof.gov.il/taxes.
המערכת המקוונת (גם האינטרה-נט למייצגים וגם האינטרנטית) כוללת גם הדרכה למשתמשים. תוכלו למצוא חוברת הדרכה עם הסבר לכל מה שקשור לעריכת דוחות שנתיים ולשידורם, באתר רשות המסים תחת הקישור: מידע למעסיקים מ"ה.