תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

הקלות למעסיקים לקבלת תגמולי מילואים – חרבות ברזל

הנחיות למעסיקים שהעובדים שלהם גויסו למילואים, ושאלות נפוצות אודות תגמולי מילואים לעובדים.

הביטוח הלאומי מפרסם הקלות למעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים

במטרה להקל על מעסיקים שהעובדים שלהם גויסו למילואים, הביטוח הלאומי מפרסם הקלות למעסיקים בהגשת התביעות ובקבלת החזרים עבור התגמול.

הקלות ועדכונים בהגשת התביעה:

 • כלל המעסיקים פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי  (3010).
 • מעסיקים שמגישים תביעות לתגמולי מילואים באופן ממוכן פטורים מלשלוח לסניפים את טפסי התביעה (התדפיסים). מי שמגיש באופן ידני – חייב לצרף את טפסי התביעה.
 • חשוב לדייק ככל הניתן בתאריך תחילת השירות שהחל מ-7.10 ואילך ובתאריך סיום השירות.
 • מעסיקים שתקופת השירות של עובדיהם ממשיכה לחודש נובמבר יציינו בטופס התביעה תאריך סיום שירות 31.10. תקופת השירות הבאה תתחיל מ-1.11 ותסתיים בסיום השירות או ב- 30.11 – המוקדם מביניהם.

קבלת החזרים על תשלום התגמול

על פי החוק, חלה על המעסיקים חובה לשלם בזמן למשרתי המילואים תגמול בגובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו לשירות מילואים. כדי לסייע למעסיקים בתקופה זו, מעסיקים יוכלו להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה.
לדוגמה: על תגמול ששולם לעובד בחודש אוקטובר מעסיק יוכל להגיש בקשה להחזר במהלך חודש נובמבר, גם אם העובד עדיין במילואים.

יש לשים לב כי עובד שימשיך לשרת גם בחודש נובמבר – צריך לדווח בטופס התביעה תאריך סיום שירות 31.10.23.

להודעה שפורסמה באתר ביטוח לאומי יש ללחוץ כאן


שאלות נפוצות :

1. כיצד לשלם לעובד עבור ימי מילואים ?

אופן התשלום תלוי בסוג העובד.

 • לעובד חודשי :

ניתן לשלם דרך רכיב "1. שכר יסוד" או לשלםברכיב נפרד.

אם ברצונכם לשלם ברכיב נפרד -יש להקים רכיב חדש ולהגדירו באופן זהה לשכר יסוד באקסולוגיית רכיבים. יש להגדיר אותו כבסיס הפרשה לפנסיה:

במסך של העובד יש לגשת לתפריט העליון > קופות גמל > אקסולוגיית קופות גמל

 • לעובד שעתי / יומי :

יש להקים רכיב חדש (בנוסף לרכיב 1. שכר יסוד) ולהגדירו באופן זהה לשכר יסוד באקסולוגיית רכיבים. מלבד ההגדרות "בסיס מחיר שעה / יום"ו "בסיס עתודה לחופשה" – בעמודות האלו יש להשאיר "ל".

יש להגדיר את הרכיב כבסיס הפרשה לפנסיה,

בשורת התפריטים במסך של העובד קופות גמל > אקסולוגיית קופות גמל.


2. תגמול עבור ימי מילואים שהתקבל מב.ל גבוה מסכום ששולם לעובד. כיצד לשלם לעובד את ההפרש ?

 • במידה וב.ל החזיר למעסיק סכום יומי גבוה מהתעריף יום של העובד – על המעסיק לשלם לעובד את ההפרש.

יש להקים רכיב נפרד ולהגדיר אותו כהפרשי ב.ל ולשייך לאותו חודש לחודש/ים הרלוונטיים בהם שולם לעובד תשלום עבור מילואים.

במסך של העובד יש לגשת לתפריט העליון רכיבים > הקמת רכיב / אקסולוגיה > נלוות למיסים > בעמודה "הפרשי ב.ל" להגדיר רכיב "כ".

לאחר הוספת רכיב לתלוש של העובד ייפתח מסך "הפרשי ב.ל" בו יש לבחור את החודש הרלוונטי ולהזין את סכום ההפרש.

שימו לב – תשלום עבור רכיב זה ייכנס לקוד 3 של ט' 102.

אין חובה להפריש לפנסיה מתשלום הפרשי מילואים.


3. האם יש צורך לשדר טופס 100 לעובד שיצא למילואים ?

 • אין צורך.

4. באם העובד הלך למילואים אע"פ שלא קיבל צו 8 האם מעסיק חייב לשלם ליום עבור ימי מילואים ?

 • כן. זה מילואים לכל דבר, במסגרת תקופה המלחמה אין צורך באישור.

5. עובד יצא למילואים וטרם ידוע תאריך חזרה. כיצד להגיש תביעה במקרה הזה ?

 • ניתן להגיש תביעה עם תאריכים רק עבור חודש שהסתיים. כלומר במידה וחודש העבודה הסתיים והעובד טרם חזר ממילואים – נרשום בתביעה בשדה תאריך סיום יום האחרון של החודש. ובחודש הבא נגיש תביעה עבור תאריכים של חודש הבא.

חשוב – הגשת התביעה תתבצע רק לאחר סיום החודש ולא במהלכו.


6. האם ניתן להגיש תביעה עבור ימי מילואים ולמעסיק אין עדיין אשור על מילואים (ט' 3010) ?

 • במסגרת תקופה המלחמה אין צורך באישור זה.

7. איך להכין תביעת החזרת תגמולי מילואים  ?

 • יש לגשת לתפריט דוחות. 1. דוחות לשלטונות המס > 2. טופסי ביטוח לאומי > תביעת החזרת תגמולי מילואים.

8. האם יש דרך להוציא טופס תביעת החזרת תגמולי מילואים   לכמה עובדים יחד ?

 • לא ניתן יש להוציא לכל עובד בנפרד.

9. איפה מעלים את הטופס תביעת החזרת תגמולי מילואים  ?

 • ניתן להעלות את הטופס שיצא מהתוכנה בקישור הבא

https://b2b.btl.gov.il/btl.ilg.payments/documentsinfo.aspx?fbclid=IwAR0Zxp5WNm9upZEWCsOe9BsnpS13wAAzmLXtzIpxfuxIMQGB1lRVqwBT9kY

אנו בטמל עמלים בימים אלו על פיתוח שיאפשר לכם לשדר את קובץ תגמולי המילואים ישירות מהתוכנה בשידור מקוון.


10. מתי ניתן להגיש את  טופס תביעת החזרת תגמולי מילואים  (מועד הגשת התופס) ?

 • במסגרת תקופת המלחמה יש להגיש בחודש שאחרי תקופת המילואים עבור כל חודש. ולא בתום תקופת השרות כפי שנעשה עד היום.

לדוגמה : עובד התחיל מילואים ב 10/10/23 וטרם חזר, החל מ 01/11/23 אפשר להגיש את תביעת החזר מילואים עבור תקופה של אוקטובר (מ10/10/23 עד 31/10/23) . אם עובד היה במילואים עד אמצע נובמבר, עבור התקופה של נובמבר ניתן יהיה להגיש החל מ01/12/23.


11. האם צריך להגיש טופס תביעת החזרת תגמולי מילואים  כאשר מדובר במקום משני (לא העיקרי) ועובד יצא למילואים?

 • המעסיק העיקרי מגיש תביעת מילואים והעובד יגיש תביעות מילואים אישיות בגין מקומות העבודה הנוספים.

לתשומת לבכם – בתביעות המוגשות עבור תקופות שירות שבתקופת החירום חרבות ברזל יש לציין סוג שירות רגיל ולא מל"ח או כל סוג שירות אחר.