תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
טופס 161 חדש ונקודות זיכוי הארכת שעהנגן סרטון
18.02

טופס 161 חדש ונקודות זיכוי הארכת שעה

עובדים ומעסיקים תכירו את טופס 161 החדש שעליכם למלא:
רשות המסים יוצאת במהלך נרחב ומעדכנת את הדיווח של מעסיקים ועובדים בעת הפסקת עבודה, מטרת השינוי לסייע לציבור למלא את חובתו ולמצות את זכויותיו במעבר בין עבודות ו/או ביציאה לתקופת הפנסיה.

בעת פרישה מהעבודה, אם בשל יציאה לפנסיה או בשל התפטרות או פיטורים, יתכן והעובד זכאי למענק פרישה, המורכב מפיצויי פיטורים וכל תשלום אחר או זכות הנובעים מהפרישה.
נכון להיום, המעסיק נדרש לדווח לרשות המסים על כל פרישה של עובד ולכלול בדיווח את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד באמצעות טופס 161. לצד דיווח המעסיק, העובד שפרש נדרש להודיע על בחירותיו בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטור, או ייעודם לקצבת פנסיה באמצעות טופס 161א.

 

במסגרת העדכון, החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 מעסיקים ועובדים ידווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש המחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א. הטופס החדש יכלול דיווחים נוספים שנועדו לשקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו, וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה. כמו כן, במסגרת הטופס החדש הובאו בפני העובד כל חלופות המיסוי ביחס למענקים תוך מתן הסברים מפורטים על גבי הטופס.

 

בנוסף, הורחבו הסמכויות שניתנו למעסיקים, כך שהמעסיקים יוכלו לאשר את בקשות העובד ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל על מתן הפטור ממס, ניכוי המס ורצפים. זאת, מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

כמו כן, במקביל לפרסום הטופס החדש ולהסברים בו, רשות המסים פרסמה באתר שלה "מדריך לעובד שפרש", המסייע לעובד שפרש במילוי הטופס ובו דגשים והסברים לחלופות העומדות בפני העובד ביחס למענקי הפרישה. הגישה למדריך תתאפשר גם באמצעות סריקת ברקוד בטופס.
להסבר אודות טופס 161 החדש לחצו כאן
לטופס 161 החדש לחצו כאן
במקביל מקדמת רשות המסים – בשיתוף עם ישראל דיגיטלית ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – את פרויקט "דיווח מקוון על עזיבת מקום העבודה", במסגרתו דיווחי המעסיקים על פרישה ובחירות העובדים ביחס למענקי פרישה ייעשו באופן מקוון.

הורים לילדים בגילאי 6-12 שימו לב, אתם זכאים לנקודת זיכוי נוספת:
מליאת הכנסת אישרה (19/04/2023) את הארכת הוראת השעה עד לתום שנת המס הנוכחית 2023, המשמעות הנובעת מכך היא שהורים לילדים בגיאלי 6-12 יזכו לנקודת זיכוי נוספת עבור כל ילד, משמעותה של כל נקודת זיכוי היא הפחתה של 235 ₪ מחבות המס החודשית (שווי נקודות הזיכוי לכל שנת 2023 במצטבר הוא 2820 ₪) .

יובהר כי שכירים העובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע פעולה כלשהיא על מנת לממש את ההטבה.

עצמאים ושאר חייבי הגשת דו"ח ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח.

לפרסום רשום המיסים מתאריך 19/04/2023 לחצו כאן