תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
07.02

מידע למעסיקים חשבונות הבנק של קופות הגמל

מצורף קישור לאתר משרד האוצר בו מצויים פרטי הקופות , דרכי התקשרות מולם וחשבונות הבנק של כל קופה.
כמו כן, לאחר הכניסה לקישור ניתן ליצא את דף הקשר לEXCEL.