תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
09.04

ניוזלטר שיקלולית 03-2024

לחצו כאן להורדת הניוזלטר

דיווח 126 • הפסקות עבודה • שכר מינימום

  • דיווח 126 שנתי למס הכנסה ולביטוח לאומי

לאחר הורדת עדכון מרץ ניתן להפיק את הטופס למס הכנסה ולשדרו לביטוח לאומי.
רשות המיסים פרסמה דחייה לחובת הגשת טופס 126 עד לתאריך 31.05.24
שינויים ב-126 
בעקבות דרישת רשות המיסים במידה ובמהלך שנת 2023 שולמו לעובדים תשלומים בגין תגמולי מילואים / דמי פגיעה בעבודה שהתקבלו מביטוח לאומי, יש צורך לסווג את תשלום זה כתגמולי מילואים / דמי פגיעה בעבודה.
 
במידה ושולם לעובדים ברכיב נפרד תשלום המילואים / פגיעה בעבודה יש להיכנס לאקסולוגיית רכיבים (חוקה פרמטרים ← אקסולוגיה לחברה ← אקסולוגיית רכיבים) ללשונית "נלוות למיסים" ובטור 'סוג רכיב ב.ל.' לסווג את הרכיב 'דמי מילואים ע"ח ב.ל / דמי פגיעה בעבודה ע"ח ב.ל.'
 
שימו לב – בשנת 2023 יש לבצע את ההגדרה הזאת בכל חודש בו שולם תגמולי מילואים / פגיעה בעבודה.
אין צורך לבצע חישוב מחדש לאחר הגדרת הרכיב.
 
במידה ולא השתמשתם ברכיב נפרד ניתן להיכנס ללשונית נתוני ההעסקה בכרטיס העובד ולהכניס את כל הסכום שהתקבל עבור העובד לחודש זה, (כולל הפרשים שהתקבלו) בלחצן תגמולי מילואים / פגיעה בעבודה.
כמו כן ניתן להזין את הנתונים במרוכז לכלל העובדים בחברה על ידי קליטה קיבוצית בנתיב הבא: קליטה קיבוצית ← תגמולי מילואים / פגיעה בעבודה.
אין צורך לבצע חישוב מחדש לאחר הזנת הנתונים.
 
שימו לב – אפשרות זאת קיימת רק בשנת 2023  והחל משנה נוכחית חובה להגדיר רכיב נפרד לצורך תשלום דמי מילואים / פגיעה בעבודה. להסבר על הגדרת רכיב מילואים לחצו כאן
  • קליטת הפסקת עבודה לעובדים עונתיים

החל מתאריך 03.03.24 ביטוח לאומי ביטל את סיבת הפסקת עבודה "תום תקופת עבודה"
במקרה ועובד הינו עובד עונתי, וישנם חודשים ללא חישוב, אין צורך להגדיר קליטת הפסקת עבודה עד לתקופה של שישה חודשים.
במידה והעובד לא עבד במשך תקופה של מעל חצי שנה, יש לדווח סיבה מתאימה במסך קליטת הפסקת עבודה.
  • העלאת שכר המינימום

החל מתאריך 01.04.24 שכר המינימום בישראל לאדם מגיל 18 ומעלה יעמוד על 5,880.02 ₪ לחודש עבור משרה מלאה, ושכר המינימום השעתי יעמוד על 32.30
הנחיות מפורטות ישלחו בתחילת חודש אפריל.