תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
09.04

ניוזלטר שיקלולית 04-2024

לחצו כאן להורדת הניוזלטר

נקודות זיכוי • חל"ת • דיווח מילואים ב 126

  • תוספת נקודות זיכוי בגין ילדים בגילאי 0-3

בתאריך 20.03.2024 פורסם חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה) המקנה תוספת נקודות זיכוי להורים בגין ילדים בגילאי 0-3 מתחילת שנת 2024 כדלהלן:

גיל הילד לפני החוק לאחר החוק
נולד בשנת המס 1.5 2.5
1-2 שנים 2.5 4.5
3 שנים 2.5 3.5

שימו לב: עובד שזכאי להטבה ועבד בחודשים ינואר / פברואר יקבל נקודות זיכוי רטרואקטיבית בגין חודשים אלו.

  • סיבת הפסקת עבודה לעובדים בחל"ת

סיבת הפסקת העבודה לחל"ת, היא חשובה ועקרונית, לפיה יהיה המבוטח זכאי / לא זכאי לגמלה.
לאחר שביטוח לאומי ביטל את סיבת הפסקת עבודה "חופשה ללא תשלום" קיימות הסיבות הבאות:
חל"ת מרצון – יציאה לחל"ת מרצון העובד
חל"ת לא מרצון –  יציאה לחל"ת מרצון המעסיק
יש להקפיד ולדווח בהתאם לסוג החל"ת.

  • דיווח תשלומי מילואים ב-126 לשנת 2023

בהמשך להנחיות שיצאו בנושא בנוגע לדיווח נתוני מילואים שהתקבלו בשנת 2023 בטופס 126,
בעקבות העובדה ששאר בתי התוכנה לא הספיקו להתאים את המערכות לדיווח הנתונים, פורסמה הקלה ברשות המיסים. ניתן למצוא את ההנחיה המפורטת כאן.
  • קיזוז יום הבראה

החוק לקיזוז יום הבראה עבר בכנסת אך טרם התקבלו הנחיות מרשות המיסים,
עם פרסום ההנחיות יצא עדכון בנושא.