תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
02.05

עדכון שכר המינימום 04-2024

החל מתאריך 01/04/2024 עודכן תעריף שכר המינימום

שכר המינימום החדש בש"ח:

 

חודשי 5,880.02
יומי לעובד 5 ימים 271.39
יומי לעובד 6 ימים 235.2
שעתי לפי 182 שעות 32.30
 • לתשומת ליבכם, החל משכר אפריל 2024, משתנה הסכום המהווה רצפה לצורך פריסת תשלום נוסף אשר עומד על רבע משכר המינימום (1,470 ש"ח – הסכום החדש) בהתאם לשינוי בשכר המינימום.

ביצוע עדכון שכר המינימום בשיקלולית :

 

לנוחיותכם, ניתן לעדכן את השכר באופן גורף לכלל העובדים בחודש אפריל 2024 לפי השלבים הבאים:

 • להיכנס למסך קליטה קיבוצית ←רכיבים
 • ללחוץ על כפתור חתך עובדים במסך שיפתח יש לבצע את הפעולות הבאות:
 • לבחור את קבוצת העובדים עליה רוצים לבצע את השינוי
 • לסמן את סוג העובד הרצוי (ניתן להשאיר את השדה ריק, לקבלת כל סוגי העובדים)
 • לבחור את הרכיב הרצוי לשינוי הסכום (לדוגמה: שכר יסוד)
 • לרשום בשדה סכום את התעריף אותו רוצים לשנות (לדוגמה 32.3 )
 • ללחוץ על "אישור"

את השינוי יש לבצע לכל קבוצה בנפרד לדוגמה: במידה וקיימים עובדים בשכר מינימום גלובליים, שעתיים ויומיים.

אופן ביצוע השינוי:

 •  לסמן √ בשדה "סימון טורים" ולאחר מכן ללחוץ על כותרת העמודה "שכר יסוד" (או כל רכיב אחר המשמש כשכר הבסיסי), כך שהעמודה תצבע בצבע ירוק.
 •  יש ללחוץ על לחצן "בניית נוסחא"
 • בשדות שיפתחו יש לבחור בשדה "פעולה" 'הוספת ערך + '
 • בשדה "ערך" יש לרשום את הערך להוספה, הערך יהיה ההפרש שבין התעריף החדש לתעריף הישן.

כאשר מדובר בעובד שעתי שצריך לעדכן את התעריף מ -30.61 ל -32.3  יש להזין את הערך 1.69.

כאשר מדובר בעובד גלובלי שצריך לעדכן מ – 5,571.75 ל – 5,880.02 הערך יהיה 308.27.

 • לסיום יש ללחוץ על "ביצוע נוסחה"

כעת יתעדכן התעריף לכלל העובדים בחתך.