תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.04

צו סיווג מבוטחים ביטוח לאומי

מהו צו סיווג מבוטחים ? מה ההשפעה שלו על חישוב ביטוח לאומי ? וכיצד מגדירים שכר מרצים בשיקלולית ?

מהו צו סיווג מבוטחים ?

צו סיווג מבוטחים של הביטוח הלאומי (תשל"ב 1972) קובע שבמקרים מסויימים שנקבעו, עובד יחשב כעובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי (בלבד) ללא צורך במבחנים נוספים.

במקרים אלו, המעסיק חייב בתשלום גמול עבודה, וכן בדיווח ובתשלום דמי הביטוח כאילו היה המבוטח עובד שכיר (למרות שמדובר בעצמאיים לעניין מס הכנסה, וכעוסקים לעניין מס ערך מוסף).

להלן דוגמאות:

מורים, מרצים, מדריכים (כולל מדריכי ספורט), שומרים, אמנים, שחקנים, מורי דרך, ספורטאים, עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאי תפקידים דתיים (כגון שומרי כשרות ומפעילי מקוואות) ועוד, והכל בתנאים הרשומים בצו.

השפעות הקורונה על צו סיווג מבוטחים.

לחלק גדול מנותני שירותים אלה נפגעה ההכנסה ממשבר הקורונה והם יכולים לתבוע דמי אבטלה, הואיל ולעניין הביטוח הלאומי הם נחשבים עובדים שכירים. יש לבדוק בכל מקרה את התנאים המדויקים שרשומים בצו סיווג מבוטחים, כמפורט להלן.

צו סיווג מבוטחים / שכר מרצים – הגדרות בשיקלולית

עובדים הנכללים בצו סיווג ידווחו לביטוח לאומי תחת חוזה דיווח 9, על כן יש להקים חברה חדשה, ולהגדירה כ"שכר מרצים" (פרטי חברה > הגדרות למיסים / נלוות לט' 102 >  "שכר מרצים")

יש לדווח לביטוח לאומי כל רבעון קובץ רשימות שמיות עם פרטי העובדים. (דוחות לשלטונות המס > ממשקים לב.ל >  הכנת קובץ רשימות)

בסוף שנה יש לדווח למס הכנסה טופס 856 ולספק לכל עובד טופס 806/857.

בנוסף, לאותם עובדים הנכללים בצו סיווג מבוטחים, יש להשתמש ברכיבים 25 – שכר מרצים, ובמידה ורוצים לשלם גם עבור המע"מ צריך להשתמש ברכיב 26 – מע"מ מרצים. ורכיב 27 – מע"מ חשבונית עצמית.

אנשי אומנויות הבמה – הנחיות הביטוח הלאומי בעניין אנשי אומנויות הבמה.

התיקון לתוספת הראשונה לצו סיווג מבוטחים בתוקף מיום 01/09/2020

צו סיווג מבוטחים מיום 01/09/2020 מוסיף לתוספת הראשונה לצו שני סוגי נותני שירותים שלא נכללו בעבר. כמו כן, אושר באופן חריג דחיית תשלומי דמי הביטוח החלים על פי הצו על מי שמוגדר על פי התיקון לצו כמעסיק (החייב בתשלום גמול העבודה) בגין חודשי ההעסקה ספטמבר 2020 עד דצמבר 2020 לתאריך תשלום 15.1.2021

  1. מורי דרך המדריכים תיירים בכלי רכב שבבעלותם (רכבי אשכול) – תיקון פריט 7 בצו.
  2. הצוותים הטכניים והאומנותיים בהפקות קוליות או חזותיות (עובדי במה) – תיקון פריט 15 בצו.

המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות לעניין התיקון בצו באתר האינטרנט ביום 13/09/2020 וחוזר ביטוח מספר 1478 ביום 01/10/2020 (צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – הרחבה ותיקונים). החוזר כולל נספח עם רשימת עיסוקים במסגרת הפקות קולנוע וטלוויזיה ובמסגרת עבודות במה ומדגיש שזו אינה רשימה סגורה.