תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
18.01

שידור (דיווח) קובץ טופס 126 – ביטוח לאומי ומס הכנסה

טופס 126 הוא טופס שנתי המרכז את ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי.

לפני הגשתו לרשויות מומלץ לבצע בדיקות והשוואות שונות.

מה הם הדגשים ומה צריך להתאים למה?

טופס זה מסכם את דיווחי המעסיק לרשויות במהלך שנת המס

ישנם שלושה תקופות דיווח:

 • תקופה ראשונה: סיכום הדיווחים מ-01.01 – 30.06

את  הטופס יש לדווח לביטוח לאומי.

ניתן לדווח עד לתאריך 18/07 של אותה שנת מס.

 • תקופה שניה: סיכום הדיווחים מ-01.01 – 31.12

את  הטופס יש לדווח לביטוח לאומי.

ניתן לדווח עד 18/01 של אותה שנת מס.

 • תקופה שלישית: סיכום שנתי של כלל הדיווחים.

את הטופס יש לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי.

ניתן לדווח עד 30/04 של שנת המס הבאה.

לשם בדיקה של טופס זה לפני הגשתו לרשויות, מומלץ להשוות את הנתונים בו לטופסי 102 שהוגשו במהלך השנה ולראות שהנתונים זהים. בנוסף, מומלץ להשוות טופס זה גם לדוחות של הנהלת חשבונות.

פירוט חלקי טופס 126:

צד א' – בנוי כטבלה. השורות בטבלה הן פירוט החודשים, והטורים מפרטים את נתוני מס הכנסה וביטוח לאומי.

 • טור א' – סך הכל ניכויי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים (טור א' יהיה שווה לטור ב'+ג').
 • טור ב' – סך הכל ניכויי מס הכנסה מהעובדים.
 • טור ג' – סך הכל מס הכנסה שנוכה מהמעביד עבור עובדים זרים ומס מעסיקים.
 • טור ד' – סך הכל חייב מס הכנסה.
 • טור ו' – סך הכל ניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. (כולל כלל הקודים בטופס 102, טופס 613, טופס 612 וטופס 617).
 • טור ז' – סך הכל חייב ביטוח לאומי. כולל טופס 102 קוד דיווח 1 קוד דיווח 3, 35 ו- 55, טופס 613, טופס 612 וטופס 617 ואינו כולל קוד דיווח 4  וזיכויים בקוד 7 שמקורם בזיכוי ב.ל. בעקבות שינוי קבוצה
 • טור ח' – ההטבה למעביד מניכוי המס לעובדים באילת.
 • טור ט' – מס שכר ושירות התעסוקה.

סיכומים צד א' – מסכם את הנתונים שבצד א' ברמה שנתית ללא פירוט חודשי.

 • סעיף 15- סך הכל הוצאות ביטוח לאומי מעביד בטופס 102 , 612 ו- 613 (טופס 617 אינו כלול מכיוון שאין חלק מעביד בטופס זה.)
 • סעיף 17- סך הכל הכנסות זקופות.

צד ב' – דין וחשבון על עובדים שהועסקו.

 • סעיף 24 – סה"כ המשכורות ותשלומים ללא סעיפים 25-27
 • סעיף 28 – סה"כ המשכורות ותשלומים החייבים במס הכנסה כפי שהם מופיעים ב-102 של מס הכנסה. סיכום סעיף יהיה תואם לסה"כ טור ד' בצד א'.
 • סעיף 29 – סה"כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל השנה – סעיף יהיה תואם לסה"כ טור ב' בצד א'.
 • במידה ולעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורין או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב'.

התאמות:

התאמת 126 לטופס 102

 • ניתן להשוות את טור ז (חייב ב.ל.) לחייב ביטוח לאומי בטופס 102 (ללא קוד 4 וללא קוד 7 לזיכויים שמקורם בזיכוי ב.ל. בעקבות שינוי קבוצה) + טופס 612 + טופס 617.
 • ניתן להשוות את טור ד' (חייב מ.ה.) לחייב מ.ה. בטופס 102.

התאמת 126 לפקודת משכורת.

מס הכנסה:

 • יש לקחת מפקודת המשכורות את הסעיפים: הוצאות משכורת, הכנסות זקופות, הוצאות אשל ופיצויי פרישה ולהשוות לטור ד' בטופס.

שימו לב ! סעיף הוצאות משכורת לבדו אינו תואם לטור ד'

ביטוח לאומי:

 • סעיף ביטוח לאומי חו"ז ניתן להשוות לסעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126
 • הוצאות ביטוח ניתן להשוות לסעיף 15 בסיכומים חלק א' טופס 126
 • הוצאות פיצויי פיטורין ניתן להשוות לסעיף 26א' בסיכומים חלק א' טופס 126.

התאמה והפרשים בין נתונים שונים בטופס 126.

הפרשים בין טור ד' לטור ז' – ההפרשים יכולים לנבוע מרכיבים פטורי ביטוח לאומי כגון פדיון חופשה ופיצויי פיטורין הפטורים מביטוח לאומי וחייבים במס הכנסה על כן במצב כזה יכולים להיות הפרשים בין טור ד' לטור ז'.

סעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126 אלו יהיו תואמים לטור ו' בחלק א' של 126.