תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
08.04

שלבי הכנת הנתונים לדיווח אחיד לקופות גמל

הכנת הנתונים לדיווח אחיד באמצות ט.מ.ל פנסיה

+ סרטון הדרכה

להלן שלבי הכנת הנתונים לדיווח אחיד לקופות גמל דרך פלטפורמת ט.מ.ל פנסיה xml

 

1 – השלמת מספרי הקופות באוצר

יש לדאוג לסיים את טיוב נתוני קופות הגמל ולעדכן את מספרי הקופות באוצר לכל הקופות הפעילות בשקלולית.

2 – אימות פרטי עובדים

הדיווחים במבנה האחיד לקופות הגמל צריכים לכלול פרטי עובדים תקינים בהתאם לנתונים הרשומים במשרד הפנים. במידה וידווחו נתונים שגויים יידחה ע"י הגופים המוסדיים.

על מנת לוודא שנתוני עובדיכם תקינים, אנו ממליצים כבר עתה לבצע בדיקת אימות נתונים בביטוח לאומי .

הבדיקה מתבצעת מתוך שיקלולית בתפריט דוחות > דוחות לשלטונות המס > ממשקים לביטוח לאומי >  אימות נתוני עובדים בביטוח לאומי.

3 – מאפיינים בסיסיים להכנת קבצים

בשלב זה, יש להגדיר בתפריט של דיווח אחיד לקופות גמל > מאפיינים בסיסיים להכנת הקובץ > הכנת קובץ ט.מ.ל פנסיה.

לאחר מכן להגדיר סוג זיהוי ומספרו ,ואיש קשר (איש הקשר מטעם החברה שמטפל בקופה זו מול חברת הביטוח)

4 – הכנת נתונים לדיווח

בתפריט של דיווח אחיד לקופות גמל > הכנת הנתונים לדיווח אחיד

במסך זה יש לפרט את אמצעי התשלום לקופות .

ניתן גם לבצע תשלום דרך מס"ב ספקי גמל ע"י לחיצה על "הכנת קובץ תשלומים למס"ב" . את התשלום למס"ב יש להכין לפני השידור לט.מ.ל פנסיה, לאחר הכנת הקובץ למס"ב שיקלולית מעדכנת את פרטי התשלומים לאותם גופים אשר נבחרו לתשלום במס"ב. זו האפשרות המיטבית ביותר שבה הגופים המוסדיים מבצעים הצלבה בין הכספים המועברים לבין המידע המדווח.

כאשר יש נתונים המסומנים באדום (הן ברמת הכרטסת/עובד/קופה) משמעות הדבר כי הנתונים הקיימים אינם מלאים. ולא יהיה ניתן לבנות את הקובץ במבנה דיווח אחיד.

בסיום השלמת מילוי/עדכון הכרטסות השונות, ניתן לבצע שידור ישיר של קובץ xml דרך ט.מ.ל פנסיה ע"י לחיצה על הכפתור "שידור ט.מ.ל"

5 – צפייה במצב שידורים – ט.מ.ל פנסיה

צפייה דרך האינטרנט בדיווחים וההיזונים החוזרים.

סרטון הדרכה הכנת קובץ במבנה אחיד