תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
18.12

תלוש שכר דיגיטלי

במסגרת תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר תשי"ח 1958 נקבע כי חלה חובה על המעסיק למסור לעובד את תלוש השכר באמצעי פיזי.

החוק אף מטיל סנקציות בגין אי מסירת התלוש עד למועד הקובע (ה-9 לחודש קלנדארי).

בחודש יוני 2017 קבעה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת כי כל מעסיק יוכל להנגיש את תלושי השכר לעובדיו באמצעים אלקטרוניים ולא רק תלוש מודפס.

מהו תלוש דיגיטלי ?

תלוש שכר דיגיטלי הוא תלוש רגיל שנמסר לעובד באופן מקוון. כגון, מייל / אתר אינטרנט מאובטח (אפשרות לצפייה בתלוש + הדפסה).

  • מהם התנאים המאפשרים למעסיק להנגיש את התלוש באמצעים דיגיטליים ?

תנאי ראשוני הוא הסכמת העובד שלא לקבל תלוש מודפס.

1. אתר אינטרנט – אתר אינטרנט מאובטח של המעסיק, ובתנאי שהעובד יזוהה באופן אישי ויאומת על ידי המערכת. אפשרות לקבלת אינדיקציה שהעובד אכן קיבל את התלוש וצפה בו. התלושים יהיו זמינים לעובד למשך 12 חודשים רטרו. שליחת הודעה מטעם המעסיק לעובדים על כך שהתלושים זמינים לצפייה באתר.

2. דואר אלקטרוני – דואר אלקטרוני של העובד הניתן לו ע"י המעסיק לחלופין ובשימושו הבלעדי, דואר אלקטרוני פרטי של העובד שאינה מטעם המעסיק. על העובד להודיע למעסיק האם קיבל את התלוש.

  • יתרונותיו של התלוש הדיגיטלי:

1. חיסכון משמעותי בכל הקשור לעלויות ולזמן בביצוע החלוקה הפיזית לעובדים.

2. שקיפות המידע לעובדים באזור אישי ומאובטח.

3. נגישות וזמינות לעובד מכל מקום ובכל פלטפורמה בלחיצת כפתור.

אנו בט.מ.ל פיתחנו פלטפורמה חדשנית 'tamal paychecks'.

אנו מאפשרים ללקוחות שיקלולית מעסיקים ומייצגים, להעלות את תלושי השכר בלחיצת כפתור לאתר אינטרנט מאובטח ושמור, העומד בתנאי החוק.

תלושי השכר זמינים לעובדים באיזור אישי ומאובטח ללא הגבלת זמן, וזאת בתנאי ששיקלולית בשירות פעיל.

העובדים יכולים להיכנס לפורטל התלושים באינטרנט מכל מקום ובכל פלטפורמה דיגיטאלית, להוריד את תלושי השכר כקובץ PDF צבעוני ולצפות בנתוני אמת מתלוש השכר האחרון.