תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

ט.מ.ל פנסיה Pro-תפעול פנסיוני .

שירותי תפעול פנסיוני מלא למעסיק.

התפעול הפנסיוני בישראל השתנה באופן משמעותי לאור הרגולציה המטילה אחריות ישירה על המעסיק לניהול ובקרת תשלומי הפנסיה לעובד. במקביל, יותר עובדים פונים ומבקשים התקשרויות ישירות עם קרנות פנסיה וקופות גמל.

טמל פנסיה Pro הינה גורם מתפעל פנסיוני לאלפי חברות במשק הישראלי ולכ-150,000 מועסקים, ומציעה מעטפת שירות מלאה המאפשרת למעסיק שקט תפעולי, עמידה בתנאי החוק, מניעת טעויות, שליטה ובקרה.

הכי נכון לנהל את הפנסיה לצד תוכנת השכר.

מניסיוננו אנו יודעים כי המקום הטבעי לנהל את דיווחי הפנסיה הוא בשילוב עם מערכות השכר, חלק בלתי מבוטל מההיזונים החוזרים מצריך תיקון ועדכון נתונים בתוכנת השכר שיקלולית, כך שבדיווח השוטף העוקב יבואו לידי ביטוי שינויים אלו באופן פשוט, עקבי ואחיד בין מערכת השכר שיקלולית ובהמשך עם שידורם לגופים המוסדיים.

יתרונות המוצר

 • יתרונות המוצר

  • שליטה בקרה וזכויות העובדים – מעטפת השירות למעסיק והתפעול הפנסיוני המלא, מבטיחה שמירה על זכויות העובדים, ונותנת למעסיק שקיפות מלאה, שליטה ובקרה בכל רגע נתון ישירות מתוכנת השכר שיקלולית.
  • התמחות וניסיון בתפעול פנסיוני – טמל פנסיה מתמחה בתפעול פנסיוני עבור מעסיקים ומייצגים. במהלך השנים האחרונות הצטרפו לשירותינו מאות מעסיקים המנהלים באמצעותנו את שירותי התפעול והבקרה הפנסיוניים עבור העובדים שלהם. היתרון בשירות המבוסס על מערכת השכר שיקלולית בשילוב אינטגרלי עם הפנסיה בא לידי ביטוי בטיפול בריג'קטים, ובתפעול השוטף עבור המעסיקים והעובדים.
  • רפרנט אישי מלווה את התהליך ודואג להשלמתו עד לשיוך הכספים לפוליסות העובדים.
  • מיקוד בתפעול עבור המעסיק – טמל פנסיה מהווה גורם ניטרלי, הפועל ללא ניגודי עניינים וממוקד בתפעול עבור המעסיק ורואה לנגד עיניו את טובת המעסיק והעובד בלבד.
  • טיפול בריג'קטים – טיפול שוטף בכספים שטרם שוייכו, ושיוכם לחשבונות הפנסיה של העובדים.
  • טיוב נתונים מול חבורת הביטוח – בדיקת תנאי הפוליסה וביצוע התאמות לתוכנת השכר שיקלולית.
  • תאימות נתונים – הממשק הדיגיטלי שלנו מבטיח למעסיק תאימות מלאה בין נתוני השכר המופיעים בתלוש, לשיוכם בפועל בקופות הגמל והפנסיה של העובדים.
  • ניהול יתרות פיצויים שירות ייעודי ללקוחות טמל פנסיה, באיסוף נתוני ערכי פדיון פיצויים מהיצרנים ומילוי טפסי 161.
  • מס"ב ספקי גמל שירות ייעודי ללקוחות טמל פנסיה, באמצעות טמל פנסיה תוכלו להפיק קובץ לתשלום באמצעות מס"ב ספקי גמל, התהליך יחסוך לכם זמן והתעסקות בהעברות בנקאיות פרטניות, אנו מאפשרים להכין קובץ לתשלום במבנה של מס"ב ללא צורך בהתקשרות עמם.
  • דוחות שנתיים למאזן הפקדות, אישורי מס וערכי פידיון פיצויים.