תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

החזר מס ותיאום מס לשכירים – איך מגישים בקשה להחזר מס

מתי ניתן לבקש החזר מס ? מה נדרש כדי לבקש החזר מס ? וכיצד מגישים בקשה להחזר מס ?

החזר מס הינו תוצאה של תשלום מס ביתר אל מול חבות המס האמיתית של נישום לאותה שנת מס.  במאמר הבא נציג מידע על הסיבות והאפשרויות העיקריות להגשת בקשה להחזר מס לשכירים, וכן על אופן תהליך הגשת הבקשה.

שיטת גביית המס הנהוגה בישראל יעילה, אך לא מושלמת. מרבית השכירים במשק פטורים באופן גורף מהגשת דין וחשבון שנתי, (עד תקרה של כ- 653,000 ₪ שכר עבודה בשנה בשנת המס 2020), מרבית בעלי ההכנסות משכר דירה למגורים (עד תקרה של כ- 338,000 ₪ שכ"ד בשנה), כמו כן מרבית בעלי ההכנסות מניירות ערך (עד תקרת מחזור בניירות ערך של כ- 2,530,000 ₪ בשנה לשנת 2018) ומרבית בעלי ההכנסות מריבית (עד תקרה של  כ- 645,000 ₪ ריבית בשנה).

האפשרות ששכיר יוכל לבקש ולקבל החזר מס נעוצה בכך שבמקרים מסויימים ניכוי המס במקור שהעובד משלם באמצעות תלוש השכר שלו, הינו גבוה מחבות המס האמיתית שלו. כספים אלו שהועברו לרשות המיסים באמצעות משלמי ההכנסה (המעסיקים) אינם מוחזרים לזכאים (השכירים) באופן אוטומטי, אלא רק לאחר הגשת בקשה מסודרת באמצעות דוח שנתי לרשות המיסים בו השכיר תובע לקבל בחזרה את הפרשי המס שנוכו לו, כך הגיע המושג הנפוץ שאנו מכירים "החזר מס".

ישנן כמה הסיבות לכך ששכירים מוותרים מראש על הגשת בקשה להחזר מס:

1.    ישנו פחד בסיסי מרשות המיסים – "מס הכנסה יתלבש עלינו": סיבה זו אינה מוצדקת מכיוון שמדובר ברישום חד פעמי ופשוט לצורך החזר המס, והרשויות לא רואים בבקשה להחזר מס, פתח לפתיחת תיק קבע.

2.    חישוב של יחס עלות תועלת, המחשבה כי העלות בזמן ובטרחה לא שווה את המאמץ.

3.    חוסר ידע מוחלט בתחום המיסוי.

במאמר זה ננסה לטפל, לפחות באופן חלקי, בשתי הסיבות האחרונות. נעשה זאת על ידי פירוט קצר ועדכני לגבי המקרים בהם החזר מס רלוונטי, ומהו התהליך הנדרש על מנת לבקשו.

כאמור, החוק מאפשר ליחידים (שכירים) לדרוש חזרה את הפרשי המס שנוכו להם ביתר, טווח הזמן המקסימאלי רטרואקטיבי הוא עד 6 שנים אחרונות. כלומר, עד תום שנת 2020 ניתן יהיה לקבל החזר מס בגין שנת המס 2014 ואילך, ולא בגין שנים מוקדמות יותר. סכום המס העודף מוחזר בתוספת ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה (אשר שניהם פטורים ממס) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח.

את הבקשה יש להגיש במשרדי רשות המסים באמצעות טופס 135 / 1301 שהינו דין וחשבון שנתי לשנת המס. מכיוון שהחזר המס יוחזר ישירות לחשבון הבנק של המבקש יש לצרף צילום המחאה.

אל הבקשה להחזר מס יש לצרף מסמכים נלווים התומכים בנתונים המוצגים בדוח, כגון טופס 106, במקרה של פרישה  -הודעת המעסיק על פרישה של העובד (טופס 161), אישורים בגין תשלומים לקופות הגמל וביטוחי חיים שלא נעשו באמצעות התלוש (הפקדה עצמאית).

במקרה שמדובר בבני זוג נשואים הרשומים במשרד הפנים כנשואים, הרי שטופס 135 / טופס 1301 יפרט את גם את הכנסותיו של בן/ת הזוג.

באמצעות תוכנת החיסולית, ניתן לקלוט את כל נתוני הדוח השנתי 1301 ליחיד, להפיק טופס 1301, ולהגיש בקשה להחזר מס עבור השנים הרלוונטיות.   בנוסף, בתוכנת החיסולית ניתן לבצע סימולציה לבדיקת הזכאות להחזר מס.

נפרט כעת את המקרים השכיחים ביותר לגבי שכירים המאפשרים להגיש בקשה להחזר מס באמצעות טופס 1301:

1.       עבודה אצל מספר מעסיקים:

באם שכיר עובד אצל יותר ממעסיק אחד, השכיר יידרש לבצע תיאום מס באמצעות הגשת תלושי השכר של כל מקומות העבודה או משלמי הפנסיה, בנוסף למילוי בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס (טופס 116 – בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה). מס הכנסה ינפיק לעובד אישור תיאום מס, העובד ימסור את הטופס למקום עבודתו המשני ובו יצויין מה אחוז המס שינוכה משכרו. מקום העבודה העיקרי יכול להמשיך ולנכות לעובד מס בהתאם למדרגות המס המצטברות ובהתחשב  בנקודות הזיכוי המגיעות לעובד כאילו הוא מקום העבודה היחיד שלו.

1.1. במקרה לעיל, אם העובד לא יבצע תיאום מס, המעסיק המשני ינכה מהכנסתו של העובד את שיעור המס המירבי (בשנת המס 2020 – 47%), על אף שלעיתים קרובות העובד אינו מגיע לשיעור המס הזה על הכנסותיו הנוספות, במידה ולא נעשה תיאום מס במהלך השנה, ניתן לדרוש את ההחזר בגין עודף סכום המס שנוכה במקום העבודה השני באמצעות בקשה להחזר מס עבור תשלום המס לשנה זו.

1.2. מאידך, אם העובד יבצע תיאום מס, אחוז המס שייגבו ממנו יחושב לפי הערכה מקדימה של השכר השנתי הצפוי מהמעסיקים (הערכת הכנסה), ישנם בהחלט מקרים בהם ההערכה תהיה מוטעית (כגון אם הופחת שכרו של העובד אצל אחד מהמעסיקים), לכן גם במקרה כזה הפתרון הוא להגיש בקשה להחזר מס.

2.       עבודה רק בחלק משנת המס:

חישוב המס נערך ברמה שנתית, אך המס מנוכה על בסיס חודשי, על כן מהכנסה ששולמה על עבודה שהתבצעה מספר חודשים בלבד (לא במשך כל שנת המס) ינוכה מס בהנחה שהשכר החודשי של העובד יהיה זהה לכל אורך שנת המס, כתוצאה מכך המס שנוכה יהיה גבוה מחבות המס האמיתית.

מצב זה נוצר גם במקרים בהם אדם עובר במהלך שנת המס בין עבודות, והשכר אינו אחיד, או לחלופין במקרה בו המעבר בין העבודות מתבצע בהפרש של מספר חודשים בהם העובד לא עבד כלל.

4.       זיכויים לא מנוצלים:

זיכויים (נקודות זיכוי) הינם סכומים המקטינים את חבות המס של השכיר. הזיכויים ניתנים עקב סטטוס מסויים של העובד או פעולה מסוימת שהמחוקק בחר לעודד את ביצועה.

נקודת זיכוי אחת הינה שוות כסף (בשנת 2020 עומד על 2628 ₪ לשנה, כלומר 219 ₪ לכל חודש). ככלל כל גבר (תושב ישראל) זכאי למינימום של 2.25 נקודות זיכוי, וכל אישה (תושבת ישראל) ל- 2.75 נקודות זיכוי בשנה.

4.1.    חיילים משוחררים – נקבע כי בחישוב הכנסתו של חייל משוחרר יובאו בחשבון נקודת זיכוי למשך 36 חודשים מתום החודש שבו שוחרר. ערך נקודת הזיכוי יהיה תלוי במין הנישום ומשך תקופת השירות.

4.2.    סיום תואר אקדמאי / תעודת מקצוע – מי שסיים לימודים לתואר ראשון בשנים 2014-2022 זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים, או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו. מי שסיים לימודים לתואר שני בשנים 2014-2022 זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים, או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.  לצורך קבלת ההטבה נדרש למלא טופס מס' 119 של מס הכנסה.

4.3.    ילד נטול יכולת במשפחה – הטבות המס (2 נקודות זיכוי) יינתנו במקרים שיש לעובד או לבת זוגו ילד עם מוגבלות. ההגדרה של מוגבלות היא: ילד שאובחן ע"י נוירולוג או רופא מומחה כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד ללא / נכרתה אחת מגפיו. ילד שאובחן כעיוור ע"י רופא עיניים. ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג / רופא מומחה להתפתחות הילד. ילד עם עיכוב התפתחותי הנגרם בשל לקות למידה חמורה שהופנה ע"י ועדת השמה למסגרת של חינוך מיוחד (לגבי תלמידי תיכון אם משרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד).

4.4.    עולה חדש – בעל תעודת עולה זכאי לנקודות זיכוי נוספות במשך 42 חודשים רצופים החל ממועד עלייתו לישראל, בין אם עבד באותה תקופה ובין אם לאו, כדלקמן:  ב- 18 החודשים הראשונים לעלייתו – 1/4 נקודה לכל חודש.  ב- 12 החודשים הבאים – 1/6 נקודה לכל חודש (חודשים 19-30 מיום העלייה).  וב-12 חודשים הבאים – 1/12 נקודה לכל חודש (חודשים 31-42 מיום העלייה).

4.5.    תרומות – יחיד שתרם למוסד מוכר שיש לו אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודה וסכום התרומה עולה על 190 ₪ ומוגבל בכ-9,322,000 ₪ בשנת 2019 (9,211,000 ש"ח ב-2018, 9,184,000 ש"ח ב-2017, 9,212,000 ש"ח ב-2016 ו-9,295,000 ש"ח לפני כן), יקבל כנגד הצגת קבלות תרומה מקוריות זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה. יש לציין כי בכל מקרה סכום התרומה מוגבל ב- 30% מההכנסה החייבת של התורם באותה שנת המס, אך את הסכום העודף ניתן להעביר לשנת המס הבאה.

4.6.    הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים – במידה והופקדו כספים לקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או ביטוחי חיים, באופן עצמאי בדרך כלל ניתן ליהנות מהחזר מס בשל הפקדות אלו. מומלץ להפריש עד לתקרת ההפרשות המוכרות למס היות והפקדה מעבר לתקרה אינה מזכה אתכם בהטבות מס. הפקדה עצמאית היא הפקדה שאינה נעשית באמצעות התלוש, וכדי ליהנות מהטבה זו יש לצרף אישורי קופות עם פרטי היתרות לסוף שנת המס.

על מנת לחשב מראש באופן עצמאי ופשוט האם מגיע לך החזר מס ומה גובהו, ניתן להשתמש באופן חופשי בסימולטור לחישוב מס ההכנסה לשכירים באתר של רשות המסים:

https://www.misim.gov.il/simulatormas/

הגשת דוח שנתי:

טופס 135 הינו דוח שנתי מקוצר וייעודי עבור שכירים שאינם חייבים בהגשת הדוח השנתי לרשות המיסים, ואשר מעוניינים לבקש החזר מס.

טופס 1301 הינו דוח שנתי ליחידים / שכירים יותר מפורט וניתן להפיק אותו באמצעות תוכנת החיסולית, רבים ממשרדי יועצי המס משתשמים בתוכנת החיסולית עבור טיפול בבקשות להחזר מס לשכירים, באמצעות התוכנת החיסולית ניתן לשדר את הדו"ח ישירות לאתר רשות המיסים.

אני מקווה שבעקבות המידע ייקל עליכם ללמוד את זכויותיכם לגבי החזרי מס ולגבייה מדויקת ככל האפשר. * המידע המובא באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות נקבעות על פי חוק, תקנות ופסיקות בתי משפט. השימוש במידע המופיע כאן אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד.