תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

חוק דמי מחלה לעובד שעתי ולעובד חודשי – כל מה שצריך לדעת

מהו חוק דמי מחלה ? מי זכאי לדמי מחלה, מתי וכמה ? בדקו מה גובה התשלום המגיע לכם במסגרת חוק דמי מחלה עכשיו.

מהו חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה מגן על העובד בזמן שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי.
החוק מאפשר לעובד להיעדר בזמן מחלתו ולקבל דמי מחלה.

מי זכאי לדמי מחלה וכמה ?
זכאים לדמי מחלה הם עובדים חודשיים – יומיים או שעתיים , שצברו ימי מחלה.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה בעבור היום הראשון להיעדרות אין זכאות לתשלום, אולם ניכוי הימים ממכסת ימי המחלה מתחיל מהיום הראשון. בעבור היום השני והשלישי יהיה זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד עבור תקופת ההיעדרות. עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.

עובד חודשי:
זכאי לדמי מחלה אם צבר ימי מחלה ועד מקסימום 90 יום (צבירה מקסימאלית)
הצבירה תעשה לפי החישוב הבא:
אם העובד עובד  6 ימים בשבוע: לוקחים את ימי העבודה בחודש שעבד מחלקים ב-25 ומכפילים ב-1.5 – כך מחשבים צבירה מידי חודש בחודשו.
אם העובד עובד 5 ימים בשבוע: אזי החישוב זהה למעט החלוקה ב- 21.66.

חישוב השכר היומי לעובד חודשי לצורך תשלום דמי המחלה:
לוקחים את השכר הרגיל  (ללא הסכומים שאם אינו מגיע לעבודתו הוא אינו מקבלם) כגון: החזר הוצאות נסיעהשעות נוספות ,פרמיות וכו' ומחלקים את השכר ב-30.
תקופת המחלה לעובד חודשי – היא כל ימי מחלתו כולל שבתות וחגים

עובד יומי:
לעובד יומי הצבירה תיהיה זהה לצבירה כמו בחישוב לעובד חודשי.
חישוב השכר היומי לעובד יומי לצורך חישוב דמי המחלה:
לפי המקובל יש לחשב את השכר הכולל של 12 החודשים האחרונים, לחלק למספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בחודשים אלו ונקבל שכר ממוצע ליום עבודה.

לדוגמא:
עובד יומי עבד ב-12 החודשים האחרונים שלפני מחלתו 250 ימים ושכרו הכולל ב-12 החודשים היה 50,000 ₪, לכן שכרו היומי יהיה 200 ש"ח.

תקופת ימי מחלתו של עובד יומי:
אם עבד עבודה מלאה אצל מעסיקו ,יקבל דמי מחלה עבור כל תקופת מחלתו חוץ מימי שבת וימי חג – עבורם לא יקבל תשלום.
אם לא עבד עבודה מלאה אצל מעסיקו, לוקחים את מספר ימי העבודה שעבד העובד ב 3 החודשים המלאים ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למחלתו, ומחלקים במספר ימי העבודה האפשריים באותם שלושה חודשים ומכפילים בכל ימי מחלתו בלי שבתות וחגים ואלו ימי המחלה שמגיעים לו בתשלום.

מועד קבלת דמי המחלה
את דמי המחלה מקבלים ביום תשלום המשכורת וזה בתנאי שהעובד העביר למעסיקו את תעודת המחלה 7 ימים לפני יום תשלום המשכורת. במידה ולא ישולמו דמי המחלה בחודש הבא. לא ניתן לפטר עובד בזמן מחלתו.

שלילת הזכאות לדמי מחלה
אם העובד עבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת תישלל זכותו לקבלת דמי מחלה.
אם המעסיק ביטח את עובדו בביטוח דמי מחלה בקופת גמל אזי קופת הגמל תשלם לעובד את דמי המחלה.

תשלום דמי מחלה בזמן היעדרות עקב תאונה
עובד שנפגע בתאונה וזכאי לתשלום מחברת ביטוח או על פי כל חיקוק בעד תקופת אי כושרו לעבודה, העובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה בתשלום על ידי מעסיקו.
חוץ ממקרה בו יש הסכם קיבוצי או צו הרחבה או חוזה אישי או נוהג במקום העבודה – הקובע אחרת.