תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
21.04

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

בתאריך 18/03/2024 פורסם חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לטובת תיקצוב הטבות לחיילי המילואים,

במסגרת החוק ישנה התייחסות להשתתפות העובד והמעסיק.

השתתפות העובד – יופחת מהעובד חלק מדמי ההבראה במועד בו משולמים לו דמי ההבראה.

השתתפות המעסיק – על המעסיק להעביר את תשלומי החובה שהיה עליו להעביר בגין הסכום שהופחת מהעובד (מעסיק שחלה עליו חובה לעדכן את מחיר יום ההבראה בשנת 2024 נדרש להעביר כחלק מסכום ההשתתפות גם את הסכום שנחסך לו בשנה זו בשל הקפאת מחיר יום הבראה).

אופן היישום בשיקלולית

 • השתתפות העובד:

החל מעדכון זה נוסף לצורך ההפחתה רכיב ייעודי – קוד 28 "הפחתת הבראה".

במועד תשלום ההבראה לעובד יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לשלם את ההבראה במלואה כרגיל (באמצעות רכיב הבראה).
 2. להוסיף את הרכיב הייעודי ולהפחית באמצעותו את חלק העובד (יש להזין ערך שלילי).

שימו לב: במידה והינכם משלמים הבראה חודשית ברכיב שאינו מוגדר לפריסה יש להגדיר גם את רכיב ההפחתה לא לפריסה.

עובדים שעתיים / יומיים:

במסגרת החוק עובדים שעתיים / יומיים שנצבר להם חלקיות ימי הבראה בהתאם לחלקיות המשרה, הפחתת הבראה תהיה בהתאם ליחס צבירת ההבראה.

ניתן להפיק דו"ח לתקופת תשלום הבראה אשר יציג את כמות יום ההבראה להפחתה בנתיב הבא:

דוחות > דוחות פנימיים > העדרויות > דו"ח צבירת הבראה.

הדוח יוצג בהתאם לנתוני ההבראה במסך העדרויות.

  • מי שמשולמת לו הבראה שנתית (12 חודשים)  תעריף ההפחתה יהיה 418 וכמות ההפחתה תלקח מהדו"ח (בבחירת תקופת הדו"ח צריך לבחור את התקופה בעדה משולמת ההבראה).
  • מי שמשולמת לו הבראה מדי חודש תעריף ההפחתה יהיה 12 / 418 = 34.83 וכמות ההפחתה תלקח מהדו"ח (בבחירת תקופת הדו"ח צריך לבחור את החודש בעדו משולמת ההבראה).
  • מי שזכאי להפחתה של חצי יום (בעקבות כך שהברוטו שלו הוא 6000 ₪ ומטה במשרה מלאה ולפני ההפחתה היה זכאי רק לחמישה ימי הבראה) תעריף ההפחתה יהיה חצי מהתעריף של שנתי / חודשי והכמות תלקח מהדו"ח.

 

 • השתתפות המעסיק:

יש להזין את סכום השתתפות של המעסיק המורכב מתשלומי החובה שהיה עליו להעביר כגון ביטוח לאומי (קרן השתלמות ומס שכר במידה וישנם) בכרטיס העובד > לשונית נתוני ההעסקה > לחצן "הפחתת הבראה".

כמו כן ניתן לקלוט באופן מרוכז לכלל העובדים בנתיב הבא: קליטה קיבוצית > קיזוז הבראה – השתתפות המעסיק.

 

חישוב השתתפות המעסיק:

אנו עובדים על פיתוח מנגנון אוטומטי אשר יחשב את השתתפות המעסיק בגין ההפחתה, לעת עתה ניתן לחשב באופן ידני כדלהלן.

לצורך חישוב השתתפות המעסיק ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 1. חישוב התלוש ללא ההפחתה ולבדוק עלות מעסיק (עלות לפני)
 2. חישוב עם ההפחתה ולבדוק שוב את העלות מעסיק (עלות אחרי)

השתתפות המעסיק תהיה שווה לעלות לפני פחות עלות אחרי פחות רכיב ההפחתה.

דוגמא:

עלות מעסיק לפני הפחתה: 12,000

עלות מעסיק אחרי הפחתה : 11,500

רכיב ההפחתה: 418

השתתפות המעסיק:  82 = 418 – 11,500 – 12,000

ניתן לראות את עלות המעסיק לאחר חישוב / תצוגת חישוב > לחצן 'עלות מעסיק'  בשדה סה"כ עלות מעסיק או לחילופין במרוכז לכלל העובדים בנתיב הבא: דוחות> תמחיריים/עליות > דו"ח תמחיר עלות > דו"ח תמחיר עלות.

 

שימו לב: חישוב זה אינו מדויק כאשר ישנם רכיבים בנטו.

במקרים כאלו יש לחשב את אחוזי הביטוח לאומי (וקה"ל ומס השכר במידה וישנם) על רכיב ההפחתה באופן פרטני.


מעסיקים אשר מפרישים לקה"ל בגין ההבראה

במידה ורכיב ההבראה מוגדר לחישוב להפרשה לקרן ההשתלמות יש לסמן גם את רכיב ההפחתה באקסולוגיית קופות גמל בכדי שיופחת מהחישוב להפרשה לקה"ל.


טופס 102

הסכום שהופחת מן העובד והסכום של השתתפות המעסיק יועברו לפקיד שומה במסגרת טופס 102 תחת הקוד 010.

בעקבות אי הנחיית רשות המיסים, קובץ המייצגים עדיין אינו כולל את הקוד לדיווח הפחתת דמי הבראה.


פקודה להנה"ח

שימו לב – עדכון זה אינו כולל איסוף נתוני ההפחתה לפקודה להנה"ח. במידה והחודש בצעתם הפחתת הבראה יש להמתין עם הפקת הפקודה עד לעדכון הנוסף שיצא בקרוב.