תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.03

טופס 102 לביטוח לאומי – כל מה שצריך לדעת

טופס 102 לביטוח לאומי – כל מה שצריך לדעת

טופס 102 לביטוח לאומי

מהו הדיווח
על פי חוקי הביטוח לאומי חלה על המעסיק חובת דיווח על עובדיו השכירים או מקבלי הפנסיה.

טופס 102 מורכב משני טופסי דיווח חודשיים שהמעביד ממלא ומגיש עד ה-15 לחודש:
* טופס דיווח למס הכנסה, טופס המרכז את סך המשכורות והניכוי במקור ששולמו באותו חודש. מעביד החייב במס שכר מדווח גם על מס זה בטופס זה.

* טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, טופס המרכז את סה"כ המשכורות, הניכויים וההפרשות לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות ששולמו באותו חודש.

פירוט השכר בטופס 102 יחול על מעסיק עבור:
כלל בעלי השליטה בחברה, ללא תלות במספר העובדים המועסקים אצל המעסיק (מעסיק שיש לו מעל 9 בעלי שליטה, צריך לדווח על 9 בעלי השליטה עם השכר הגבוה ביותר).

בדו"ח הרגיל אין לכלול תשלומי הפרשים ושכר העולה על 25% מהשכר הרגיל, עבור תשלומים אלו יש למלא דו"ח הפרשים בקוד 3 (הסבר להלן 'קודי דיווח').

מועד הדיווח:
מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש הקודם.

אופן הדיווח והתשלום לביטוח לאומי:
להלן נפרט מהן האפשרויות העומדות לדיווח ותשלום.

אופן הדיווח:

1. בסניפי הביטוח הלאומי.
ניתן למלא את הטפסים ולמוסרם לפקיד מחלקת הגביה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי, או להניחו בתיבת השירות בסניף הרלוונטי.

2. באתר של ביטוח לאומי.
אפשרות נוספת לדיווח היא באמצעות ייבוא קובץ שובר התשלום מתוכנת השכר לאתר התשלומים של הביטוח הלאומי, או לחלופין להקליד את הנתונים באתר.

3. באמצעות תוכנת השכר.
מתוכנת השכר ניתן לשדר ישירות למערכת של המוסד לביטוח לאומי.
חשוב לדעת כי במהלך השידור מתבצע אימות נתוני עובדים שכר וניכויים.

4. באמצעות מערכת ייצוג לקוחות.
פעולה זאת נעשית על ידי מייצג של המעסיק שהוא רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס. באמצעות מערכת ממוכנת של ייצוג לקוחות באתר הביטוח הלאומי.

אופן התשלום:

חשוב לדעת כי: תשלום באמצעות כרטיס אשראי מוגבל לסכום עד 15,000 .
בהעברה בנקאית – סכום התשלום אינו מוגבל, אך מותנה בקיום הרשאה להעברה בנקאית של הלקוח.

1. באתר התשלומים של ביטוח לאומי.
באתר התשלומים של ביטוח לאומי ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית (כאמור לעיל).  אפשרות זו נועדה למעסיקים שכבר דיווחו באמצעות אתר התשלומים או באמצעות המייצג, וטרם ביצעו את התשלום.

יש לבצע את התשלום באופן הבא: בטופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועית, ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים) בשדה 'קוד דיווח' יש לציין 'קוד 12' (הסבר להלן 'קודי דיווח'), ובשדה 'תשלום בפועל' יש לציין את הסכום לתשלום.

2. בבנק.
אפשר לדווח ו /או לשלם בבנק בטופס 102 (עבור פנסיונרים, תלמידים בהכשרה מקצועי ועובדים בחופשה ללא תשלום יש למלא בטפסים המתאימים) מהפנקס הנשלח אל המעסיקים פעם בשנה.

3. באמצעות תוכנת השכר.
בתוכנת השכר ניתן לדווח ולשלם באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון (כאמור לעיל).  הדיווח והתשלום מועברים ממערכת השכר ישירות אל מערכת המוסד לביטוח הלאומי ונקלטים באופן מידי בתיק המעסיק. במהלך ההעברה המקוונת נעשה אימות נתוני העובדים השכר והניכויים.

4. באמצעות מערכת 'ייצוג לקוחות'.
נעשה על ידי מייצג של המעסיק שהוא רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס.  באמצעות מערכת ממוכנת של ייצוג לקוחות באתר הביטוח הלאומי.

קודי דיווח:
להלן הסבר קצר על קודי הדיווח השונים בטופס 102.

 01 – דוח שוטף.
02 – דוח נוסף.
03 – הפרשי שכר ותשלום נוסף.
04 – הפרש בשל תיאום דמי ביטוח.
05 – דוח אי העסקה.
06 – הפרשים לתקופה העולה על שנה. (מחייב אישור מראש מביטוח לאומי)
07 – דוחות הפרשים במינוס.
08 – דוח מתוקן.
83 – דוח מתוקן על דוח הפרשים.
86 – דוח מתוקן לתקופה העולה על שנה.
09 – סגירת תיק.
12 – דוח לתשלום בלבד.