תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

תשלום ימי חג – מי זכאי ומה אומר החוק

מתי העובד זכאי לקבל תשלום עבור ימי חג ?

הוראות החוק הנוגעות לתשלום עבור ימי חג

בשוק העבודה הישראלי מועסקים עובדים שמשתייכים לדתות שונות (יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים). לכל דת יש חגים משלה, ואף יותר מכך, הנוצרים מתחלקים לפלגים שונים שחוגגים את החגים במועדים אחרים. מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מחוייבת לאפשר את חופש הפולחן לבני כל הדתות.

קביעת הזכאות לדמי חגים היא פועל יוצא של חוק יסוד שעוסק בחופש הדת והמצפון, ואינה חלק מחוק הגנת השכר. הוראות התשלום עבור ימי החג מקורם בצו הרחבה שנגזר מחוק ההסכמים הקיבוציים שעליו חתום שר הכלכלה והמסחר.

קיימת רשימת מועדים שמתייחסת לימי החגים החלים בימי חול, ובהם נקבע בחקיקה שכל אחד מבני הדתות זכאי לקבל תשלום למרות היעדרות ממקום העבודה.

חגי היהודים: ראש השנה (2 ימים), יום כיפור (1). סוכות (2). פסח (2). עצמאות (1). שבועות (1) – סה"כ 9 ימים.

חגי המוסלמים:  עיד אל פיטר (3).  עיד אל אדחא (4).  הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלמי) (1).  חג הולדת הנביא (1) – סה"כ 9 ימים.

חגי הנוצרים: חג המולד (2).  ראשית השנה (1). חג ההתגלות (1).  יום שישי לפני הפסחא (1). חג הפסחא (1).  עליית ישו (1).  יום שני לשבועות (1). – סה"כ 8 ימים.

חגי הדרוזים: עיד אלח'דר (1). חג הנביא שועייב (4). עיד אל אדחא (4). – סה"כ 9 ימים.

בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה.

יחד עם זאת, כל עובד שאינו יהודי יכול לבחור לנצל כיום מנוחה בתשלום את ימי החג היהודיים או את ימי החג שלו. במקרה שהחג יוצא ביום המנוחה השבועי, העובד, מכל דת שהיא, אינו זכאי לתשלום עבור יום חג זה.

מי זכאי לתשלום דמי חגים

הזכאות בדמי חגים תלויה בסטאטוס של העובד, כפי שניתן להגדיר בתוכנת השכר שיקלולית.

עובד חודשי – עובד שמקבל שכר חודשי זכאי לתשלום מלוא ימי החג ללא התנייה.

עובד שעתי / יומי – שעבד לפחות שלושה חודשים במקום העבודה, זכאי לתשלום מלוא ימי החג, ובתנאי שעבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו. אם העובד נעדר ללא סיבה יום לפני / אחרי החג העובד לא זכאי לתשלום עבור יום החג.  אם העובד נעדר בהסכמת המעביד / סיבת היעדרות מוסדרת בחוק, אזי העובד יהיה זכאי לתשלום עבור יום החג.

תשלום עבור עבודה ביום חג

התשלום לעובד שעבד בימי החג הוא 150%.  אם המעסיק מחייב את העובד לעבוד בחג מגיע לעובד 250% (100% כמו כל עובד שעבד + 150% בגין העבודה בחג)

יש ענפים מסוימים (כגון תיירות או מלונאות), שבהם עובד נדרש לעבוד בימי החג. התשלום עבור יום זה יהיה כמו תשלום עבור עבודה ביום שבת. כלומר תוספת של 150% על שכר העובד, סה"כ 250%.