תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

חיסולית-תוכנה לניהול פחת והגשת דוחות שנתיים .

מזה למעלה משלושה עשורים מפתחת טמל את תוכנת חיסולית המבוססת על צרכי הלקוחות בשילוב הניסיון שלנו.
אנו מאמינים במחשוב תהליכים בכל הקשור להכנת הדוחות השנתיים ובחישובים הנלווים, שכן כך נמנעות טעויות אנוש ונחסך כסף וזמן רב.

תוכנת חיסולית מסוגלת לנתח ולבצע תהליכים מורכבים באופן אוטומטי ובכך חוסכת עבודה ידנית רבה ומקטינה למינימום טעויות אנוש בנושא רגיש זה.

באמצעות תוכנת חיסולית תוכלו לקבל החזר מס המגיע לכם עבור תשלומי המיסים, להגיש את הדוחות השנתיים בקלות ובפשטות, להפיק טפסי פחת, רווח הון, רווח והפסד ולנהל תיק ני"ע.

הצטרפו ליותר מ 15.000 אנשי מקצוע בתחום המס שעובדים עם תוכנת חיסולית ומבטיחים ללקוחות שלהם דיוק בדוחות המס באמצעות חישובים אוטומטיים ובקרת שגיאות.

יתרונות המוצר

 • יתרונות המוצר

  • ניהול הרכוש הקבוע.
  • יבוא נכסים באמצעות Excel.
  • ניהול נכסים לפי קבוצות פחת / תתי קבוצות (סניפים).
  • גריעת נכס / מכירה קבוצתית בלחיצת כפתור.
  • הפקת טפסים ודוחות, כגון: טופס י"א , פחת לספרים, ניכוי נוסף בשל פחת, באור רכוש קבוע למאזן, פחת לפי תקן 12. כמו כן, ניתן להפיק את הדוחות בש"ח או במט"ח (דולר / יורו), בפורמט של פירוט מלא או סיכומים בלבד. ב – PDF / Excel.
 • יתרונות המוצר

  • חישוב רווח הון לסוגי נכסים שונים כגון נכס בר פחת, מניה, מניה לפי 102, מוניטין ועוד.
  • דוח מרכז רווח הון.
  • מנגנון בקרה בשחלוף נכסים – בדיקה של התנאים המתקיימים לשחלוף.
  • קיזוז הפסדים אוטומטי במכירת נכסים.
 • יתרונות המוצר

  • יבוא ניירות ערך באמצעות  Excel.
  • קליטת פעולות בניירות ערך (קנייה / מכירה) באמצעות Excel.
  • הפקת דוח נספח ג1 + ג2.
  • ניירות עבודה הכוללים יומן קליטה, יתרות ני"ע, רווח מניירות ערך בספרים ודוח עתודה למיסים.
 • יתרונות המוצר

  • יבוא נתונים באמצעות Excel.
  • תיאום הוצאות רכב בלחיצת כפתור.
  • יבוא נתוני פחת, הוצאות רכב ורווח הון לדו"ח רווח והפסד.
  • יצוא נתוני דו"ח רוהפ"ס 6111 ל – Excel.
  • הפקת דו"ח רוהפ"ס 6111 ל – PDF
  • הפקת דו"ח רווח והפסד חשבונאי מקוצר.
  • הפקת נספח ב' לא מעסק.
  • הפקת קובץ 6111 לשידור.
 • יתרונות המוצר

  • כפתור חיפוש חכם מותאם לטפסי 106.
  • קליטת פירוטים להכנסות ממספר מקורות.
  • אופטימיזציה – פיצול הפקדות לקופות גמל של בני הזוג, להשגת תוצאת המס האופטימאלית לתא המשפחתי.
  • סימולטור חכם לחישוב מקדמות לביטוח לאומי לפי תקופות מוגדרות.
  • סימולטור חכם לחישוב שומה צפויה.
  • יבוא נתונים מתוך כל מסכי הקליטה כגון רווח והפסד, רווח הון, ניירות ערך, הכנסות מחו"ל (נספח ד') ורווח הון מני"ע סחירים (נספח ג').
  • הפקת דוחות שנתיים וחישוב המס ליחידים (טופס 1301)  וחברות (טופס 1214).