תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.03

דיווח אחיד לקופות גמל – הודעה למעסיקים

הודעה למעסיקים – שינויים ועדכונים בדיווח לקופות הגמל.
ברצוננו ליידע אתכם על שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות שלכם כמעסיקים לחיסכון פנסיוני של עובדיכם. מהו השינוי?
  • החל החל מתאריך 19/02/2023  תחול חובת דיווח אחיד על כלל המעסיקים עם 3 עובדים ומעלה.

ביום 13 ביוני 2021 פורסם חוזר (תיקון) לגבי אופן הפקדת תשלומים לקופות גמלנכון להיום – חובת הדיווח חלה על כל המעסיקים להם 10 עובדים ומעלה החייבים בדיווח פנסיוני.החל מתאריך 19/02/2023 חובת הדיווח תחול על מעסיקים להם 3 עובדים ומעלה החייבים בדיווח פנסיוני.החל מתאריך 24/02/2024 תחול חובת הדיווח גם על מעסיקים להם 3 עובדים ומטה החייבים בדיווח פנסיוני.המעסיק מחויב לדווח על ההפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ במבנה דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.מדוע משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין ?

  • דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש.
  • דיווח תקין חוסך לך זמן יקר.
  • דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות לגופים המוסדיים.
  • דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיך.
  • דיווח תקין מאפשר לך אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיך.

כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?טמל השלימה היערכות מלאה לתקנות, בתוכנת השכר שיקלולית ובעזרת הפלטפורמה הדיגיטאלית שלנו טמל פנסיה שמבוססת על טכנולוגיית ענן תוכלו לקבל מענה מלא לדיווח המידע לקופות הגמל.

  • מוטב לבצע את הדיווח האחיד והתשלומים לקופות ישירות משיקלולית, להתנסות חינם בחודש הראשון אנא התייעצו עם הצוות הפנסיה.

לקבלת מידע נוסף על אפשרויות הדיווח לחץ כאן