תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

דוח שנתי של קרן הפנסיה – איך לקרוא ולהבין

הדוח השנתי של קרן הפנסיה וקופות הגמל – איך קוראים את הדוח ובודקים את ההפרשות ?

איך קוראים את הדוח של חברות הביטוח וקופות הגמל

ההפקדה לפנסיה היא ברוב המקרים החיסכון המשמעותי ביותר בחייו של עובד, והיא מלווה אותו מתחילת מקום עבודתו הראשון ועד למועד פרישתו. ההפקדות החודשיות צוברות תשואות, ממועד הפקדתם ועד למועד פרישתו של העובד צפויות סך כל ההפקדות והתשואות להסתכם ב-כמאות אלפי שקלים.

הרבה מהעובדים המגיעים למועד הפרישה, מגלים כי הכסף שאמור לקיים אותם במהלך הפנסיה ואמור להחליף את שכר עבודתם נמוך מהמצופה ואינם יכולים להתקיים בכבוד. ההפקדות שנרשמו בתלוש השכר לא תאמו להפקדות בפועל וההפקדות בפועל לא תאמו לכספים שקיימים בקופות. את העוולה הזאת ניסה האוצר לתקן ויצר את ההסדרה שהטילה על המעסיק את האחריות המשפטית לסליקת הכספים לפוליסות העובדים.

ההסדרה של משרד האוצר בנושא יצרה שפה משותפת (ממשק אחיד / דיווח אחיד), דיאלוג שבועי וחודשי בין המעסיק והקופות. ההסדרה מבטיחה קיום ערוץ להעברת דיווחי מידע וכספי הפקדות בצורה שיטתית. ערוץ זה הינו דו כיווני שכן הקופות מחוייבות להחזיר היזון חוזר למעסיק שנותן אינדיקציה על תקינות דיווחי המידע וההפקדות.

טמל נכנסה לתחום הפנסיוני החל מינואר 2016, ולצד שירותי שכר באמצעות תוכנת השכר 'שיקלולית' אנו מציעים שירותי תפעול פנסיוני מלאים באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו – 'טמל פנסיה' ובעזרת צוות תפעול הבקיא בכל צדדי התפעול הפנסיוני מול הגופים המוסדיים, המבטיחים לעובד גם את זכויותיו בשכר כל הדרך עד לזכויות הסוציאליות שלו. תהליך מאובטח וסגור מקצה לקצה (מהשכר ועד להפקדות לפוליסה) הינו תנאי הכרחי להבטחת מילוי זכויותיו של העובד, ולעמידת המעסיק באחריות המשפטית.

בשנת 2018 משרד האוצר ורשות שוק ההון בחרו  4 קרנות נבחרות  מוזלות לטובת החיסכון הפנסיוני של העובדים. המחוקק קבע שזכות הבחירה בקרן הפנסיה בידיהם של העובדים בלבד.

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה גם לעצמאיים.

בשנת 2019 חוייבו המעסיקים להפנות את העובדים לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות, לחלופין קרן פנסיה שנבחרה מטעם המעסיק.

קרנות הפנסיה וקופות הגמל שולחות למבוטחים דוח רבעוני ושנתי, המציג למבוטח את סכומי ההפקדות של המעסיק ושלו פר חודש.

שכירים רבים לא יודעים איך לקרוא ולהבין את הדוח התקופתי של קרן הפנסיה וקופת הגמל, במאמר הזה נלמד כיצד לקרוא נכון ולהבין את הדוח השנתי של חברות הביטוח. כיצד בודקים ומשווים בין המידע של ההפרשות לפנסיה בתלוש, לבין הדוח של חברת הביטוח, ונקבל את הכלים לבדוק את תאימות הנתונים בין תלוש השכר לבין הדוח התקופתי.

ראשית ראוי לבחון את הזכויות הסוציאליות שסוכמו בין העובד למעסיק, יש לבדוק מהו הברוטו להפרשה (לא תמיד הבסיס להפרשה הוא מלוא השכר), ולוודא שהפרמטר זהה ל"שכר המבוטח" בדוח השנתי / הרבעוני שמתקבל מחברת הביטוח והפנסיה. שנית צריך לבדוק את אחוזי ההפרשה בכל מוצר פנסיוני בחבילת השכר. עם כל אלה יש לבדוק בתלוש השכר את חלק העובד בהפרשה וכן את חלק המעסיק – אלו צריכים להיות זהים לסכומי ההפקדה המופיעים בדוח התקופתי.

אנו רואים דו"ח פירוט הפקדות של הקופה וההסבר כפי שהוא משתקף בתלוש השכר 'שיקלולית'.

דוח הפקדות פנסיה

וכך זה נראה בתלוש השכר של העובד בתוכנת שיקלולית

תלחצו על התמונה ותראו את תלוש השכר במלואו

הפרשות בתלוש שיקלולית