תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.03

חיסולית – התוכנה המתקדמת לחישוב הפחת וניהול רכוש קבוע, טפסי רווח והפסד ודוחות שנתיים.

חיסולית – התוכנה המתקדמת לחישוב הפחת וניהול רכוש קבוע, טפסי רווח והפסד ודוחות שנתיים.

טמל החברה המובילה בישראל בתחום פתרונות תוכנה למגזר החשבונאי והפיננסי, מציעה פתרונות מקיפים לניהול שכרנוכחותדיווחי פנסיה לעובדיםמיסוי וחשבונאות .

מזה למעלה משלושה עשורים מפתחת טמל את תוכנת חיסולית המבוססת על צרכי הלקוחות בשילוב הניסיון שלנו.

אנו מאמינים במחשוב תהליכים בכל הקשור להכנת הדוחות השנתיים ובחישובים הנלווים ככל שניתן, שכן כך נמנעות טעויות אנוש ונחסך כסף  וזמן רב. תוכנת חיסולית מסוגלת לנתח ולבצע תהליכים מורכבים באופן אוטומטי ובכך חוסכת עבודה ידנית רבה ומקטינה למינימום טעויות בנושא רגיש זה.

ארגז הכלים הייעודי שתוכנת חיסולית תתן לכם:

ניהול רכוש קבוע ופחת :

 • ניהול הרכוש הקבוע.
 • יבוא נכסים באמצעות Excel.
 • ניהול נכסים לפי קבוצות פחת / תתי קבוצות (סניפים).
 • גריעת נכס / מכירה קבוצתית בלחיצת כפתור.
 • הפקת טפסים ודוחות, כגון: טופס י"א , פחת לספרים, ניכוי נוסף בשל פחת, באור רכוש קבוע למאזן, פחת לפי תקן 12. כמו כן, ניתן להפיק את הדוחות בש"ח או במט"ח (דולר / יורו), בפורמט של פירוט מלא או סיכומים בלבד. ב – pdf / excel.

רווח הון: 

 • חישוב רווח הון לסוגי נכסים שונים כגון נכס בר פחת, מניה, מניה לפי 102, מוניטין ועוד.
 • דוח מרכז רווח הון.
 • מנגנון בקרה בשחלוף נכסים – בדיקה של התנאים המתקיימים לשחלוף.
 • קיזוז הפסדים אוטומטי במכירת נכסים.

ניהול תיק ניירות ערך:

 • יבוא ניירות ערך באמצעות  Excel.
 • קליטת פעולות בניירות ערך (קנייה / מכירה) באמצעות Excel.
 • הפקת דוח נספח ג1 + ג2.
 • ניירות עבודה הכוללים יומן קליטה, יתרות ני"ע, רווח מניירות ערך בספרים ודוח עתודה למיסים.

דוח רווח והפסד / 6111:

 • יבוא נתונים באמצעות Excel.
 • תיאום הוצאות רכב בלחיצת כפתור.
 • יבוא נתוני פחת, הוצאות רכב ורווח הון לדו"ח רווח והפסד.
 • יצוא נתוני דו"ח רוהפ"ס 6111 ל – Excel.
 • הפקת דו"ח רוהפ"ס 6111 ל – PDF
 • הפקת דו"ח רווח והפסד חשבונאי מקוצר.
 • הפקת נספח ב' לא מעסק.
 • הפקת קובץ 6111 לשידור.

דוח שנתי:

 • כפתור חיפוש חכם מותאם לטפסי 106.
 • קליטת פירוטים להכנסות ממספר מקורות.
 • אופטימיזציה – פיצול הפקדות לקופות גמל של בני הזוג, להשגת תוצאת המס האופטימאלית לתא המשפחתי.
 • סימולטור חכם לחישוב מקדמות לביטוח לאומי לפי תקופות מוגדרות.
 • סימולטור חכם לחישוב שומה צפויה.
 • יבוא נתונים מתוך כל מסכי הקליטה כגון רווח והפסד, רווח הון, ניירות ערך, הכנסות מחו"ל (נספח ד') ורווח הון מני"ע סחירים (נספח ג').
 • הפקת דוחות שנתיים וחישוב המס ליחידים (טופס 1301)  וחברות (טופס 1214).